kesäkuu 2019

Työministeri Timo Harakan tervehdys Työttömien Keskusjärjestön julkaisuun

Timo Harakka. Työministeri Hallitusohjelman otsikko kertoo olennaisen: päämääränämme on osallistava ja osaava Suomi, jossa jokainen löytää paikkansa. Työttömille aiomme tarjota entistä kattavampaa tukea, kuntoutusta ja laadukkaita palveluita.  Epäoikeudenmukaiseksi koettu ja kohtuuttomia tilanteita aiheuttanut työttömyysturvan aktiivimalli…


Työttömistä Vapaan työvoiman verkosto?

Luet juuri ensimmäistä Työttömien Keskusjärjestön verkkojulkaisua, jonka tavoitteena on koota ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja työttömyydestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä päättäjille ja eri alojen toimijoille. Tässä numerossa äänessä ovat TEM:in, SOSTEn, EAPN-Finin ja Takuusäätiön asiantuntijat. Esittelemme myös kaksi…


Tuore hallitus, tuoreet kujeet

Jukka Haapakoski. Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry Tuoreen pääministerin Antti Rinteen hallitus on muodostettu. Hallituksen muodostivat sosiaalidemokraatit, vihreät, keskusta, vasemmistoliitto, ja ruotsalainen kansanpuolue. Hallitusohjelma, Osallistava ja osaava Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi, on…


Poimintoja hallitusohjelmasta: Mitä ohjelmassa luvataan työttömille?

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry Hallitusohjelman mukaan työelämän murroksessa tärkeitä ovat vahvat perustaidot sekä kyky ja valmius oppia uutta, päivittää omaa osaamistaan koko elämän ja työuran ajan.  Ohjelmassa on mukana kahden hallituskauden aikana toimineen…

Yhdistyksen ja omat digitaidot kuntoon

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry InPromptu-hanke Digiosaaminen on keskeinen avain yhteiskunnalliselle osallistumiselle, työelämässä toimimiselle sekä koulutukselle ja oppimiselle. Kaikilla ei ole mahdollisuutta kehittää osaamistaan koulutusjärjestelmän piirissä eikä osallistua työnantajien tarjoamaan koulutukseen. InPromptu-hankkeessa tuetaan…


Terveydeksi-hanke

Työvoimapoliittiset sanktiot toimivat pahimmillaan tarkoitustaan vastaan

Veera Luoto. Sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi-hanke Karenssi tarkoittaa, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Työvoimapoliittisin perustein annettuja sanktioita ja niiden seurauksia ei ole juurikaan tutkittu Suomessa. Lainsäädännössä karenssista käytetään termiä korvaukseton määräaika….


Pikaluotto – ei aina hyvä renki

Minna Mattila. Viestintä- ja neuvontapäällikkö, Takuusäätiö Ylivelkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Kalliit, helposti saatavat pikaluotot liittyvät lähes aina maksuongelmiin. Niiden maksaminen käy nopeasti ylitsepääsemättömäksi, etenkin kun elämäntilanne muuttuu esimerkiksi työttömyyden vuoksi. Viime vuonna lähes 560 000…