tietotekniikka

Yhdistyksen ja omat digitaidot kuntoon

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry InPromptu-hanke Digiosaaminen on keskeinen avain yhteiskunnalliselle osallistumiselle, työelämässä toimimiselle sekä koulutukselle ja oppimiselle. Kaikilla ei ole mahdollisuutta kehittää osaamistaan koulutusjärjestelmän piirissä eikä osallistua työnantajien tarjoamaan koulutukseen. InPromptu-hankkeessa tuetaan…