työllisyys

Uudistuva lainsäädäntö muuttaa työttömien palvelut, oikeudet ja velvollisuudet

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry Hallitusohjelman mukaisesti työllisyyspalveluja uudistetaan nyt voimakkaasti. Vahvistamista vailla eduskunnan käsittelyssä on laki työllisyyden kuntakokeiluista, joiden on tarkoitus käynnistyä vuoden vaihteessa. Lisäksi hallitus valmistelee pohjoismaista työvoimapalveluiden mallia ja palkkatuen…

Read MoreTyökykyohjelmaa viedään eteenpäin hankkeilla

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi lokakuussa valtionavustuksina 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Avustusta saa 22 alueellista hanketta eri puolilta Suomea. Työkykyohjelma on osa…
TE-palvelujen toimivuudesta työttömän näkökulmasta

Tiina Aho. työtön Työ- ja elinkeinotoimiston nimi ja tarkoitus ovat muuttuneet vuosikymmenten varrella. 1970-luvulla toimistot tunnettiin nimellä työnvälitys tai työvälitystoimisto ja nimensä mukaisesti ne välittivät työpaikkoja työttömille. Nimi muutettiin myöhemmin työvoimatoimistoksi eivätkä ne enää välittäneet…
Työ, työttömyys ja työllistäminen kuntien elinehto

Irma Hirsjärvi. Puheenjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry Kuva: Irma Hirsjärvi Luen tätä Työttömien Keskusjärjestön sidosryhmäjulkaisua vakavana, kuntapäättäjän näkökulmasta. Lehti on täynnä painavaa asiaa, joka olisi jokaisen kuntapäättäjän ja viranomaisen luettava tarkoin. Artikkelit piirtävät näkyviin sen, kuinka…