työllisyys


Poimintoja hallitusohjelmasta: Mitä ohjelmassa luvataan työttömille?

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry Hallitusohjelman mukaan työelämän murroksessa tärkeitä ovat vahvat perustaidot sekä kyky ja valmius oppia uutta, päivittää omaa osaamistaan koko elämän ja työuran ajan.  Ohjelmassa on mukana kahden hallituskauden aikana toimineen…

Terveydeksi-hanke

Työvoimapoliittiset sanktiot toimivat pahimmillaan tarkoitustaan vastaan

Veera Luoto. Sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi-hanke Karenssi tarkoittaa, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Työvoimapoliittisin perustein annettuja sanktioita ja niiden seurauksia ei ole juurikaan tutkittu Suomessa. Lainsäädännössä karenssista käytetään termiä korvaukseton määräaika….


Kannustinongelmat työllisyyden edistämisessä

Päivi Kiiskinen. Erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Työllisyyden edistäminen on ajankohtainen puheenaihe. Työllisyysasteen nostamisessa on omat roolinsa valtiolla, työmarkkinoilla ja myös työnhakijoilla. Työllistyminen turvaa toimeentulon mutta ennen kaikkea tukee yksilön hyvinvointia ja osallisuutta…


Työ ei ole vain keino tulla toimeen – se on enemmän

Lauri Ihalainen. Kansanedustaja Tervehdyspuhe Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksessa 19.4.2019 Lauri Ihalainen Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki on pyrkimys kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa ja työelämää, missä kaikki pysyvät mukana. Ajassa on liikaa eriarvoisuutta ja talouskasvu ei ole koskenut kaikkia. Hyvinvointiyhteiskunnan…


Miksi työkykyohjelmaa tarvitaan juuri nyt?

Tuija Oivo. Johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö Tuija Oivo, TEM Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli noin 150 000 pitkäaikaistyötöntä, työvoimapalveluista työttömäksi jäänyttä, palvelusta toiseen palveluun siirtynyttä tai viimeisen 16 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta työttömänä ollutta ihmistä….