työllisyys

Työttömiä palvellaan Pohjois-Karjalassa monikanavaisesti

Kuvateksti: Tyyne-neuvontapalvelusta Pohjois-Karjalassa vastaavat Taina Ben Daoud ja Ritva Kurkinen.  Leena Valkonen. viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry Pohjois-Karjalassa avattiin lokakuussa Tyyne-neuvontapalvelu, jossa työtön voi saada neuvontaa myös verkkopalvelujen ja pikaviestipalvelun kautta. Tyyne-palvelua tarjoaa Pohjois-Karjalan Työttömien…


Järjestösihteerin palsta 2/2019

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry Työttömien yhdistykset käyvät muuttuvien lakien ja asetusten sekä vähenevien taloudellisten resurssien ristiaallokossa. Aktiivinen väki vähenee, eivätkä nuoret pääosin ole kiinnostuneet sitovasta yhdistystoiminnasta ja yhteiskunta sekä rahoittajat penäävät vaikuttavuutta, näyttöä…


Työministeri Timo Harakan tervehdys Työttömien Keskusjärjestön julkaisuun

Timo Harakka. Työministeri Hallitusohjelman otsikko kertoo olennaisen: päämääränämme on osallistava ja osaava Suomi, jossa jokainen löytää paikkansa. Työttömille aiomme tarjota entistä kattavampaa tukea, kuntoutusta ja laadukkaita palveluita.  Epäoikeudenmukaiseksi koettu ja kohtuuttomia tilanteita aiheuttanut työttömyysturvan aktiivimalli…


Poimintoja hallitusohjelmasta: Mitä ohjelmassa luvataan työttömille?

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry Hallitusohjelman mukaan työelämän murroksessa tärkeitä ovat vahvat perustaidot sekä kyky ja valmius oppia uutta, päivittää omaa osaamistaan koko elämän ja työuran ajan.  Ohjelmassa on mukana kahden hallituskauden aikana toimineen…

Terveydeksi-hanke

Työvoimapoliittiset sanktiot toimivat pahimmillaan tarkoitustaan vastaan

Veera Luoto. Sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi-hanke Karenssi tarkoittaa, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Työvoimapoliittisin perustein annettuja sanktioita ja niiden seurauksia ei ole juurikaan tutkittu Suomessa. Lainsäädännössä karenssista käytetään termiä korvaukseton määräaika….


Kannustinongelmat työllisyyden edistämisessä

Päivi Kiiskinen. Erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Työllisyyden edistäminen on ajankohtainen puheenaihe. Työllisyysasteen nostamisessa on omat roolinsa valtiolla, työmarkkinoilla ja myös työnhakijoilla. Työllistyminen turvaa toimeentulon mutta ennen kaikkea tukee yksilön hyvinvointia ja osallisuutta…


Työ ei ole vain keino tulla toimeen – se on enemmän

Lauri Ihalainen. Kansanedustaja Tervehdyspuhe Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksessa 19.4.2019 Lauri Ihalainen Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki on pyrkimys kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa ja työelämää, missä kaikki pysyvät mukana. Ajassa on liikaa eriarvoisuutta ja talouskasvu ei ole koskenut kaikkia. Hyvinvointiyhteiskunnan…