ESR+: Aineellinen apu vähävaraisille: EU:n ruoka-apu uudistuu tulevalla ohjelmakaudella

Kuva: Ruoka-apu.fi/Stelios Kirtselis

Minna Talvitie. Ylitarkastaja, Ruokavirasto

Ruokavirasto hallinnoi tällä hetkellä vähävaraisille jaettavaa EU:n ruoka-apua vähävaraisten avun rahastosta (FEAD). Tämän korvaa uudella ohjelmakaudella Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Vähävaraisille jaettava aineellinen apu tullaan toteuttamaan hankemallisena.

ESR+ aineellinen apu on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027”. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Ohjelmavalmistelu on yhä kesken. Valtioneuvoston hyväksymisen (21.10.2021) jälkeen ohjelma toimitettiin virallisesti Euroopan komission käsittelyyn.

Ruokaviraston rooli muuttuu merkittävästi rahaston ja säädösten vaihtuessa. Ruokavirasto rahoit-taa aineellisen avun hankkeet. Vähävaraisille tarkoitettu aineellinen apu tulee sisältämään elintarvikkeita ja/tai perushyödykkeitä. Suomi valmistelee EU-osarahoitteisen avun jakamista maksukorttien muodossa. Silloin avunsaajan yksilölliset tarpeet tulevat paremmin huomioitua.

Vuonna 2022 (arviolta kevät–kesä) on odotettavissa ensimmäinen hankehaku. Valitut hanketoimijat tarjoavat avunsaajille maksukorttien lisäksi tukitoimia, kuten tietoa ja neuvontaa esimerkiksi talouteen, terveelliseen ruokaan ja työnhakuun liittyen. Maksukorttia käytetään elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa ja ostoskorista poissuljetaan veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.

Lisätietoja ohjelmakauden valmistelusta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta sekä Rakennerahastot-verkkosivuilta.