Eväitä Elämälle -hanke valtiollisella avustuksella

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry

Ruoka-apuavustusten jako aloitettiin vuonna 2016 eduskunnan nk. joululahjarahoilla. Työttömien Keskusjärjestö on ollut mukana avustamassa jäsenyhdistysten hävikkiruokajakoa vuodesta 2019.

Eväitä Elämälle -niminen ruoka-apuhanke aloitettiin vuonna 2019. Erinnäisistä selkkauksista johtuen Keskusjärjestön avustussumma saapui tilille niin myöhään, että se ja kaikki sen jälkeen tulleet hankkeet ovat päässeet alkamaan puoli vuotta myöhässä. Käytännössä avustuksia on voitu maksaa vasta seuraavan vuoden keväällä, vaikka avustusten käyttöajat ovat alkaneet jo syksystä.

Eväitä Elämälle -hanke

Ensimmäinen avustus kohdistui ajalle 1.9.2019–31.12.2020. Avustussumma oli 122 000 euroa ja se jaettiin 16 jäsenyhdistykselle sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Elokoloille.

Eväitä Elämälle 2.0 -jatkohankkeessa oli jo 19 jäsenyhdistystä ja avustussumma 120 000 euroa ajalle 1.6.2020–31.12.2021. Hankkeen tämän vuoden avustussumma on 250 000 euroa ja siihen ilmoittautui 23 jäsenyhdistystä. Tähän saakka jaetut avustukset ovat kaikki aikaisempien vuosien valtion budjetista erotetuista varoista. Tänä vuonna jaetaan vuoden 2020 budjetin varoja.

Eväitä Elämälle -avustus on tarkoitettu vähävaraisten ruoka-avun järjestämiseen. Avustuksen edellytyksenä on hakijan vakiintunut toiminta ja yhteistyö sekä paikallistasolla että valtakunnallisesti. Hankkeen toiminnan tulee olla maantieteellisesti kattavaa. Keskusjärjestön toiminta on kaikkea tätä.

Avustusta voi käyttää kuljetus-, varastointi- ja jakelukustannuksiin, ruoan valmistukseen, kylmäkalusteiden ja jakeluautojen käyttökustannuksiin. Kustannuksia voidaan maksaa myös hankkeeseen osallistuvien henkilöiden palkkakustannuksiin, poislukien takaisin saatavat palkkakustannukset, kuten palkkatukirahat. Koska kyseessä on lahjoitus- ja hävikkiruoan avustustamista, rahalla ei voi ostaa ruokaa.

Kaikki avustuksen piirissä olevat yhdistykset on velvoitettu ilmoittamaan ruoka-aputoiminnastaan Kirkkopalveluiden ylläpitämällä ruoka-apu.fi-verkkosivuilla. Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset, jotka ovat avustuksen piirissä, tulevat tekemään yhteistyötä Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa. Hankkeeseen osallistuville ollaankin järjestämässä tänä vuonna koulutustilaisuus siihen liittyen.

Vuosina 2019–2020 avustusta käytettiin palkkakustannuksiin, hankittiin kylmäkalustoa ja jakeluajoneuvoja tai maksettiin niiden ja varastoinnin kustannuksia, maksettiin matkakuluja tarvikkeiden kuljettamisesta ja laajennettiin avustuksen turvin ruoan kuljetuksia kauemmaksi syrjäseuduille. Ruokaa kuljetettiin sellaisille henkilöille, joilla oli vaikeuksia saapua itse ruokajakopaikoille.

Korona-aikaan avustuksella hankittiin suoja-, hygienia- ja siivoustarvikkeita, muovipusseja ja muita pakkaustarvikkeita. Joillain paikkakunnilla ruokajako suoritettiin porrastetusti ulkotiloissa.

Samalla huomattiin pienten yhdistysten haavoittuvuus. Kun yhdistyksillä ei ollut kertynyt omarajoitusta, avustus mahdollisti ruoka-avun jatkumisen myös rajoitusten aikaan. Siitä huolimatta totaaliset sulut polttivat monen yhdistyksen säästöjä merkittävästi.

Keskusjärjestö teki vuonna 2020 selvityksen hävikkiruoan käytöstä jäsenkentällä. Selvitys on ladattavissa sähköisenä järjestön verkkosivuilta:
https://tyottomat.fi/ajankohtaista/materiaalipankki/