Huoli leikkausten kasaantumisesta pienituloisille kasvaa

Hallitusohjelman vaikutukset pienituloisille karut, tapahtuman avauspuheenvuoron piti kansanedustaja Maria Ohisalo.

PIKKUPARLAMENTISSA kuultiin tiistaina 12.9.2023 arvioita siitä, millaisia vaikutuksia hallitusohjelman kirjauksilla tulee olemaan köyhyyteen ja eriarvoisuuteen. Pienituloisille kohdentuvat leikkaukset huolestuttivat asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä. Tapahtuman järjesti eduskunnan köyhyysryhmä yhteistyökumppaniensa SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n, EAPN-fin Suomen köyhyyden vastaisen verkoston sekä Kirkkohallituksen kanssa. 

Kansanedustaja ja eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja, Maria Ohisalo (VIHR) piti seminaarin avauspuheenvuoron. Siinä hän nosti esille huolen nykyisen hallitusohjelman vaikutuksista talouden vakauteen, eriarvoisuuden kasvuun sekä leikkauksien kasaantumiseen pienituloisimmille. Myös seminaarin muut puheenvuorot koostuivat pääasiassa näiden teemojen ympärille. 

Miten työllistyn paremmin, jos elämän edellytykset otetaan pois? 

Pienituloisen lapsiperheen kokemuspuheenvuoron piti Anne Burakoff. Hän sanallisti pienituloisen syvää ahdinkoa niukan ja osin puutteellisen toimeentulon edessä. Erityisen epäoikeudenmukaisena hän koki sen, että myös oma tytär joutuu kohtuuttomasti kantamaan taakkaa ja huolta perheen toimeentulosta. ”Miten minä työllistyn paremmin, jos elämän edellytykset otetaan pois?” kuului hänen suorasukainen kysymyksensä tulevista leikkauksista. 

Burakoffin kokemuspuheenvuoro oli todella silmiä avaava ja antoi inhimilliset kasvot sitä seuranneille asiantuntijoiden puheenvuoroille sekä niissä esiin tuoduille toimeentulon ongelmille. Kaikki seminaariin osallistuvat kansanedustajat eivät kuitenkaan ennättäneet kokemuspuheenvuoroa kuulemaan, sillä osa saapui paikalle vasta vähän ennen oman osuutensa alkua, tilaisuuden loppupuolella.  

Leikkauksien kasaantuminen huono-osaisille ja pienituloisille lisää eriarvoisuutta

Minna Kivipelto (THL) moitti vaikuttavuusarviointien puuttellisuutta leikkauksia tehdessäLeikkauksien vaikutuksista kertoi seminaarissa kolme eri alan asiantuntijaa. Asumistuen muutoksien vaikuttavuutta toimeentuloon avasi Kelan tutkimuspäällikkö, Signe Jauhiainen. Hallitusohjelmaa lapsiperheköyhyyden näkökulmasta pohti Itlan tutkimusprofessori Tiina Ristikari. Huono-osaisuuden kasaantumisesta kertoi THL:n johtava tutkija, Minna Kivipelto. 

Etenkin Ristikarin puheenvuoro hallitusohjelman vaikutuksista köyhyyteen tuki pitkälti Burakoffin kokemuspuheenvuorossa esittämiä havaintoja. Esimerkiksi lapsilisän korotusten vaikutukset lapsiperheen toimeentuloon ovat hyvin marginaalisia. Samaan aikaan sosiaaliturvan leikkaukset ajavat pienituloiset, usein nimenomaan lapsiperheet, köyhyysrajan alapuolelle ja viimesijaisen toimeentulotuen piiriin. Lapsiperheköyhyyden hän arvioi pahenevan hallituskauden aikana. Kivipelto päätti asiantuntijapuheenvuorot toteamalla, että lopputulemana huono-osaisuus ei vähene hallitusohjelman toimilla. Hän nosti myös esille huolen kokonaisvaikutusten arviointien puutteesta leikkauksia tehdessä. 

Huoli lapsiperheköyhyydestä ylitti puoluerajat 

Hallituspuolueita tapahtumassa edustivat kansanedustajat Ville Väyrynen (KOK) ja Ari Koponen (PS) sekä Henrik Wickström (RKP). Väyrynen vakuutti puheessaan, että köyhyysriski on tunnistettu myös hallituksessa. Keinot sen taittamiseen vaan ovat hänen mukaansa erilaiset. Koponen puolestaan mainitsi hallitusohjelman tärkeimpinä asioina sen, että mahdollisimman moni saadaan pois köyhyydestä, hyvinvointivaltio pelastetaan ja valtiontalous tasapainotetaan. Wickström vakuutti edelleen, että hallitus jakaa huolen köyhyydestä lapsiperheissä.  

Paikalla olivat edustettuina kaikki oppositiopuolueet. Heidän puheenvuoroissaan nousi esille runsaammin huolia eriarvoistumisesta sekä hallituspuolueiden kaavailemien leikkausten kasaantumisesta pienituloisille sekä lapsiperheille. Myös huolellisempaa vaikutusten arviointia peräänkuulutettiin ennen leikkauksia, etenkin talouden heikkojen näkymien vuoksi. Eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Hilkka Kemppi (KESK) kritisoi hallitusohjelman ummistaneen silmänsä sille, että työnsaanti ei useinkaan ole ihmisestä itsestään kiinni. Ohisalo puolestaan arvioi, että eriarvoisuutta lisäävä politiikka ei ole inhimillistä eikä taloutta kasvattavaa, vaan sitä heikentävää. Kansanedustaja Laura Meriluoto (VAS) huomautti eriarvoisuutta syventävän politiikan olevan arvovalinta, ei pakon edessä tehtävä toimi. 

Tarvitaan aito polku pois köyhyydestä 

Tapahtuman lopetuspuheenvuoron pitänyt Kemppi peräänkuulutti hallitukselta reagointia nykyiseen taloustilanteeseen sekä säästöjen ajoituksen ja oikeudenmukaisuuden arviointia. ”Hallitusohjelman korulauseet eivät riitä, tarvitaan aito polku pois köyhyydestä”, hän totesi. Kemppi kuitenkin löysi hallitusohjelmasta myös kiitettävää ja nosti positiivisina esiin suunnitelmat sosiaaliturvan kehittämisestä sekä asunnottomuuteen puuttumisesta.