Hyvinvointialueiden on tarjottava sosiaalista luototusta

Hyvinvointialueiden on tarjottava sosiaalista luototusta - artikkelin kuvitus

Veera Luoto. Sosiaalityöntekijä, työkykykoordinaattori, Työttömien Keskusjärjestö.

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on mahdollistaa pienimuotoinen lainansaanti vähävaraisille, maksuhäiriömerkinnän saaneille sekä muille, jotka eivät muuten saisi kohtuuehtoista ja -hintaista lainaa luotonantajilta tai joilta puuttuu vakuuksia. Elokuun 2023 alussa astui voimaan lakimuutos, jonka myötä sosiaalisen luoton saaminen on mahdollista asuinpaikkakunnasta riippumatta.  

Ennen lakimuutosta sosiaalista luottoa on tarjonnut vain osa kunnista tai sittemmin hyvinvointialueista. Tämä on luonut alueellista eriarvoisuutta luoton saamisessa. Hyvinvointialueella on kuitenkin edelleen mahdollisuus päättää itsenäisesti sosiaalisen luototuksen järjestämisen laajuus, luottopääoman määrä ja luottojen suuruus – paikallisten tarpeiden mukaan. Lainan saamisen ehtona on aina hakijan maksukyky.  

Kenen on mahdollista saada sosiaalista luottoa? 

Luotto on tarkoitettu vähävaraisille henkilöille, mutta useimmat hyvinvointialueet eivät ole määritelleet hakijoille euromääräistä tulorajaa. Hakijan tuloja tarkastellaan hakuvaiheessa tapauskohtaisesti. Luoton saajalla ei pääasiassa saa olla myytävissä olevaa varallisuutta tai säästöjä, sillä tällöin voidaan katsoa, ettei sosiaalisen luoton tarvetta ole.  

Vaikka sosiaalinen luototus on tarkoitettu heikossa taloudellisessa asemassa oleville, tulee hakijan tilanteen olla sen verran vakaa, että lainaa kykenee lyhentämään korkoineen. Esimerkiksi uusien velkojen ottamisen tulee olla päättynyt. Velkajärjestelyssä oleville tai yritystoiminnan rahoittamista hakeville ei sosiaalista luottoa voida pääsääntöisesti myöntää.  

Mistä syistä luottoa voi hakea? 

Syitä hakea ja saada sosiaalista luottoa on monia. Ylipäätään sosiaalisella luototuksella halutaan ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään henkilön itsenäistä suoriutumista. 

Pyrkimyksenä on torjua velkakierteiden syntymistä ja pahenemista. Haasteellisessa taloustilanteessa on tärkeä turvata esimerkiksi asuminen, rahoittamalla mahdollisesti kasaantuneet vuokra- tai vastikevelat. Tilanteen täyttä kriisiytymistä ei tarvitse kuitenkaan odotella, vaan rahoitusta voi hakea myös arkisiin kodin hankintoihin, vaikkapa äkisti rikkoontuneeseen pyykinpesukoneeseen. Sosiaalisen luoton avulla voidaan järjestellä myös pienempiä velkoja, joita on kertynyt esimerkiksi eri pikavippiyrityksille. Tärkeintä on, että korkeakorkoiset lainat ja elämisen pakolliset menot on mahdollista kattaa. Tavoitteena on yksi laina, jonka korkokulut ovat kohtuulliset ja hallittavat. Näin taloudellinen ahdinko saadaan hellittämään. Sosiaalista luottoa voikin saada tapauskohtaisesti sadoista euroista tuhansiin ja takaisinmaksuaika sovitaan yksilöllisesti.  

Miten sosiaalista luottoa haetaan? 

Sosiaalista luottoa on voinut hakea paikkakunnasta riippumatta 1.8.2023 alkaen. Hakuohjeet löytyvät hyvinvointialueiden nettisivuilta. Myös kunnan tai hyvinvointialueen vaihteeseen soittamalla voi kysyä sosiaalista luottoa myöntävän yksikön yhteystiedot. 

Luotonhakuprosessin alussa palveluneuvoja- tai ohjaaja tekee yleensä hakijan tilanteesta alkukartoituksen ja arvioi sitä, täyttyvätkö luoton myöntämisen ehdot alustavasti. Samassa yhteydessä hakijalle annetaan tiedot luoton myöntämisen vaiheista. Sosiaalisen luoton hakemusta varten hakija tarvitsee useimmiten tositteet kaikista veloista ja menoista sekä tuloista ja varoista. Hakemusta varten tarvitaan tavallisesti myös verotuspäätös, luottotietorekisteriote ja pankkitiliotteet kaikilta tileiltä tietyltä ajanjaksolta.

Tarkempaa tietoa ja ohjeet saa omalta hyvinvointialueelta.  

Talous- ja velkaneuvontaa sekä kohtuuehtoista lainaa tarjoavat myös muut tahot 

Talous- ja velkaneuvontaa toteuttavat Suomessa valtion oikeusaputoimistot ja se on käyttäjälle maksutonta. Oikeusaputoimistoja löytyy jokaisesta maakunnasta ja apua tarvitseva voi hakeutua mihin tahansa oikeusaputoimistoon asiakkaaksi. Esimerkiksi oman alueen oikeusaputoimiston ruuhkautuessa, apua voi hakea myös toisen maakunnan oikeusaputoimistosta. Oikeusaputoimistot auttavat muun muassa velkajärjestelyyn hakeutumisessa. Oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -nettisivuilta. Voit asioida myös sähköisesti tai käymällä paikan päällä. 

Järjestöpuolella Takuusäätiön kautta voi saada tukea valtakunnallisesti. Takuusäätiö tarjoaa talous- ja velkaneuvontaa sekä kohtuuhintaista pienlainaa ja takausta. Takuusäätiön Velkalinja-neuvontanumero on maksuton ja palvelee neuvontanumerossa 0800 9 8009, arkisin klo 10–14. Takuusäätiö.fi -nettisivuilla on myös Kysy rahasta -chat, ma-to klo 12.30–15.00. 

Hyvinvointialueilla ja järjestöillä on myös paikallisia hankkeita, jotka tarjoavat matalan kynnyksen talous- ja velkaneuvontaa sekä muuta tukea oman tilanteen selvittelyyn. Löydät paikalliset palvelut oman hyvinvointialueen sivuilta, yhdistysten sivuilta ja Lähellä.fi -palvelusta.

Rahahuolia ei kannata murehtia yksin. Apua ja tukea kannattaa pyytää heti, jos oma tai läheisen taloudellinen pärjääminen huolettaa. Näin tilanne saadaan selvitettyä viiveettä ja velkataakka ei ehdi kasvaa suhteettomasti.