Järjestösihteerin palsta 1/2020

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry
Kuva: Satu Ylävaara

Huhtikuussa tekemämme jäsenkyselyn mukaan 73 % jäsenyhdistyksistä oli supistanut toimintaansa olennaisesti tai toiminta oli suljettu kokonaan. Tästä syystä Työttömien Keskusjärjestö haki keskitetysti keväällä avattua sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valtionapua sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustusta. Jäsenkyselyyn vastasi 89 % jäsenyhdistyksistämme.

STM:n Valtionapu 2019 ja 2020

Työttömien Keskusjärjestö haki STM:n Valtionapua vuonna 2019 yhteensä 122 000 euroa. Haussa oli mukana 16 jäsenyhdistystä sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Lisäksi Keskusjärjestö haki avustusta myös omaa selvitystään varten. Hanke kulkee nimellä ”Eväitä Elämälle”.

Eväitä Elämälle -hankkeessa oli jaossa 1,2 miljoonaa euroa ja se suunnattiin avustuksena ruoka-aputoiminnan valtakunnalliseen järjestämiseen erityisen tuen tarpeessa oleville. Alun perin Keskusjärjestö haki avustusta 340 600 euroa, mutta STM tasapäisti kaikkien hakijoiden avustustummia ja lopullinen määrä putosi siitä noin kolmannekseen.

Tämä kaikki tapahtui ennen koronaepidemiaa. Koronaepidemian aikaan keväällä 2020 STM avasi uuden valtionavun, jossa kokonaissumma oli vastaava kuin edellisessä haussa. Tämän vuoden hakuun Keskusjärjestö anoi 175 000 euron pakettia 24 jäsenyhdistykselle. Haussa oli mukana osa ensimmäisen haun jäsenyhdistyksiä. Molemmissa STM:n avustuksissa myönnettyä rahaa voi käyttää hakuvuoden lisäksi seuraavana vuonna.

Keskusjärjestön ruoka-aputoiminnan oma selvitys on viimeistelyvaiheessa ja valmistuu kesäkuussa 2020.
STM:n Valtionavustuksesta on tullut lisäselvityspyyntö ja siihen saadaan päätös kesäkuun aikana.

STEAn lisäavustus keväälle 2020

Koronavirusepidemian rajoitusten vuoksi vuodelle 2021 STEA ei ole avannut uusia avustuslinjoja Paikka auki -teemaa lukuun ottamatta. Mutta Koronavirusepidemiaa sivuava lisäavustus keväälle 2020 avattiin kahtena päälinjana: Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen sekä Haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki.

Työttömien Keskusjärjestö haki keskitetysti avustusta molempien linjojen kautta. Ensimmäisessä päälinjassa mukana on 8 jäsenyhdistystä 57 680 euron edestä ja toisessa päälinjassa 7 jäsenyhdistystä 88 520 euron edestä.

STEAn päätös lisäavustukseen tuli kuun vaihteessa. STEA hylkäsi molemmat hakemukset kokonaisuudessaan.

OKM: Kaikki Kunnossa (2019–2020)

Edellä mainittujen avustusten lisäksi Työttömien Keskusjärjestö on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) liikunta-avustusta ”Kaikki Kunnossa” ja siihen on saatu myönteinen päätös. Avustusta haettiin 139 500 euroa, josta OKM hyväksyi 72 000 euroa. Hankkeen omavastuuosuus on 20% avustuksen päälle. Hankkeessa on mukana 9 jäsenyhdistystä.

Kaikki Kunnossa -hankkeen hankekoordinaattori kartoittaa olemassa olevat kuntien, kuntaliittojen ja kaupunkien tarjoamat työttömille suunnatut liikuntamahdollisuudet ja saattaa paikkakunnille tietoa maksuttomista liikuntakampanjoista. Hankkeessa mukana olevat yhdistykset järjestävät työttömille ja heidän perheilleen ryhmäliikuntaa, jonka toivotaan edistävän yksittäisten ihmisten omatoimista liikuntaa hankkeen ulkopuolella ja sen jälkeen.

Oulun kaupunki on tukenut työttömien ilmaista liikkumista liikuntapassilla vuodesta 2013 lähtien. Kaupunki on todennut passien hyödyllisyyden ja toiminta jatkuu yhä. Erilaisia rajoitettuja kulttuuri- ja liikuntapasseja on käytössä esimerkiksi Porvoossa ja Jyväskylässä. Vihdin Työttömät ry sai aikaan maksutonta työttömien liikuntatoimintaa vuonna 2011. Liikuntapasseja on käytössä useilla paikkakunnilla, mutta passien hinta on usein kynnyskysymys vähävaraisille ja työttömille, joilla toimeentulovaikeudet ovat jokapäiväinen ongelma.

Hankekoordinaattori kerää keskitetysti Työttömien Keskusjärjestön verkkosivuille tietoa työttömien liikuntamahdollisuuksista Suomessa. Hän kontaktoi yhdessä yhdistysten kanssa paikallisia päättäjiä maksuttomien liikuntatapahtumien ja -kampanjoiden järjestämiseksi. Tapahtumia markkinoidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaikki Kunnossa -hanke aloitta syksyllä koronavirusepidemian sallimissa rajoissa. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.