Järjestösihteerin palsta 1/2021

Juha Keränen, järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry Kuva: Satu Ylävaara

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry
Kuva: Työpajayhdistys TEKO ry

Euroopan Unionin rahoittamassa vähävaraisimmille suunnatussa ruoka-avussa on tulossa välivuosi. Vaikka teoreettisesti EU:n rahoittama ruokajako voitaisiin aloittaa jo keväällä 2022, ei sitä ehkä jaeta ennen kuin aikaisintaan syksyllä. Jos sittenkään. Sen sijaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on lanseeramassa ruoka-apuun mahdollisesti vakituisempaa avustuslinjaa.

EU:n ruoka-apua on rahoitettu FEADin (Fund for European Aid to the Most Deprived) kautta kaudella 2013–2019. Nyt kausi on päättynyt ja rahastoa ollaan siirtämässä ESR+-rahoituksen alle. Siirrosta ei kuitenkaan olla saamassa lopullista päätöstä ennen kesää, joten Suomen rahastoa koskeva päätös lykkääntyy vastaavasti syksyyn. Mutta lupauksia päätökseen ollaan kuitenkin tänä vuonna saamassa.

Mitä sitten tarkoittaa, että EU-rahoitteisen jatkon päätös saadaan aikaisintaan syksyllä? Sitä, mitä pelättiin: vuodesta 2022 voi tulla samanlainen välivuosi kuin vuoden 2013 kauden vaihdosta. Toivotaan kuintekin, että näin ei kävisi.

EU-ruokaa jaetaan FEAD-rahoituksen turvin vielä tulevana syksynä Ruokaviraston vetäessä hallinnoivan tahon roolia. Ruokavirasto on mukana myös uudella kaudella, tosin ruoka-avun lopullista muotoa ja roolituksia ei olla vielä päätetty.

Se, että ruokaa jaettaisiin perinteisesti ympäri Suomen, saattaa muuttua. Pöydällä toki on vielä nykyinenkin järjestelmä, mutta se on vain yksi vaihtoehdoista. Eikä se välttämättä ole kaikkien vahvimmin mukana. Myös ehdotettu jonkinlainen maksukorttijärjestelmä on yhtenä vaihtoehtona, joskin syksyllä olemme asiassa viisaampia. Joka tapauksessa elintarvikkeiden rinnalle on vahvaksi lisätuotteeksi nousemassa itseoikeutetusti hygieniatuotteet.

Uusi vähävaraisia auttamaan perustettu ESR-toimilinja kulkee nimellä Aineellista puutetta torjuva Suomi (2021–2027) ja sen alla Eväitä Elämään (ET 4.1.11).

Ohjelma-asiakirjaehdotus täsmentää:

Vähävaraisimmille tarkoitetun aineellisen avun ytimessä on ruoka, jota voidaan tarjota aterioiden valmistamiseen tarvittavina elintarvikkeina. Lisäksi voidaan tarjota valmiita tai yhdessä valmistettuja aterioita ja leivonnaisia yhteisissä ruokailuhetkissä, jotka edistävät samalla sosiaalista osallisuutta ja arjen toimintavalmiuksia. Apua voidaan tarjota tarpeen mukaan myös hygieniatarvikkeina.

Kaikissa toiminnoissa pyritään niin avun sisällöissä kuin toteutustavoissakin huomioimaan avuntarvitsijoiden elämäntilanne ja mahdolliset pitkäjänteisen tuen tarpeet. Toteutettavat toimenpiteet voivat poiketa sisällöllisesti toisistaan huomioiden avunsaajien yksilölliset tilanteet ja paikalliset olosuhteet.

Yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi aineellinen apu voidaan tarjota myös ostokortteina.

STM:n valtionavun tulevaisuus

ESR-rahoitteisen ruoka-avun lisäksi STM on käynnistänyt kansallisen avustushaun ruoka-aputoimintaan. EU:n ruoka-apu tarjoaa tällä hetkellä kuivaruokaa jaettavaksi avuntarvitsijoille, kun taas STM jakaa rahallista apua ruokajakotoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja järjestöille.

STM:n valtionapua on jaettu ruokajakoa harjoittaville tahoille jo muutaman vuoden. Työttömien Keskusjärjestö on siinä mukana kolmatta vuotta. Rahoitukselle on avattu varsinaisen yhdistysavun lisäksi toinen linja, jolla lähdetään kehittämään itse ruoka-apurahojen jakojärjestelmää. STM:n tähtäimessä on siirtää varsinainen rahojen jako järjestötaholle.

Järjestöistä ei kuitenkaan kukaan halunnut tarttua tarjoukseen yksin. Ainakin Punainen Risti, Samaria ja Työttömien Keskusjärjestö ovat olleet kiinnostuneita miettimään yhdessä järjestelmän kehittämistä.

Eväitä Elämälle -hanke

STM:n valtionavulla – joka kulkee Työttömien Keskusjärjestössä hankenimellä Eväitä Elämälle – rahoitetaan yksittäisten yhdistysten ruoka-aputoimintaa. Rahoituksen piiriin kuuluvat sekä ns. hävikkiruokajaosta että EU:n ruoka-avusta aiheutuvat kustannukset.

Koska STM on rakentamassa järjestelmälle uutta järjestövetoista rakennetta, tarkoittaa se käytännössä sitä, että yhdistyksille on avautumassa uusi rahoituskanava ruoka-aputoiminnan ylläpitämiseen.

STM:n valtionavulla ei voi ostaa ruokaa, mutta sillä ylläpidetään ja kehittetään ruokajakotoimintaa. Sillä voidaan kustantaa ruokalatarvikkeita aina pakastimista ja jääkaapeista jyvitettyyn kuljetuskalustoon ja vuokriin.

SitraLabin tulevaisuuslaboratorio

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra käynnisti huhtikuussa toisen tulevaisuuslaboratorionsa, jossa etsittiin tiimejä kehittämään tärkeiksi katsomiaan asioita suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaiken kaikkiaan tiimejä on yhteensä kymmenen.

Yksi tiimi lähti miettimään ruoka-avun kehittämistä tulevaisuudessa ja tiimi sai nimekseen Enemmän kuin ruokaa. Tiimiin Työttömien Keskusjärjestön edustajaksi valikoitui allekirjoittanut. Muut tiimin jäsenet ovat Reetta Nick ja Annmari Salmela Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö -hankkeesta (ruoka-apu.fi-verkkosivu), Hanna Kuisma Vantaan Yhteisestä pöydästä (Vantaan kaupunki ja seurakuntayhtymä) sekä Anne Hyyrynen Sininauhaliitosta.

Tiimeillä on aikaa vuoden 2021 loppuun asti kokeilla käytännössä jotain sellaista, josta voisi olla hyötyä valitun aiheen tulevaisuudensuunnitelmissa.

Tiimimme kokeilun perusteiksi kirjasimme kentältä tulleen tarpeen kehittää vuoropuhelua päättäjien suuntaan. Kehitämme köyhyyden vähentämisen neuvoston mallintamista eri kokoisissa kunnissa. Lisäksi tiimi suunnittelee syksyksi reipasta vaikuttavuuskampanjaa, jossa hyödynnetään StraLabin kauttaa saatua mainostoimistoyhteistyötä. Kokeilusta tiedotetaan tulevan syksynä aikana lisää.

Lue lisää Eväitä Elämälle -hankkeesta: https://tyottomat.fi/hankkeet/evaita-elamalle