Järjestösihteerin palsta 1/2022

Taulukossa Työttömien Keskusjärjestön ruokajaot suhteutettuna prosenttuaali-sesti alueittain. Keskusjärjestöltä löytyy EU-ruokatilastot vuodesta 1999 lähtien. Ruokajako alkoi jo vuonna 1996.

Taulukossa Työttömien Keskusjärjestön ruokajaot suhteutettuna prosenttuaalisesti alueittain. Keskusjärjestöltä löytyy EU-ruokatilastot vuodesta 1999 lähtien. Ruokajako alkoi jo vuonna 1996.

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry

Työttömien Keskusjärjestö on ollut mukana EU-rahoitteisessa ruokajaossa vuodesta 1996 lähtien. Jakoa hallinnoi Suomessa Maaseutuvirasto sekä vuoden 2019 uudistuksen jälkeen Ruokavirasto.

Työttömien Keskusjärjestö on ollut valtakunnallisena toimijana kaikkein suurimpien jakajien joukossa. Joinain vuosina eniten ruokaa jakoi Kirkkopalvelut, toisina Työttömien Keskusjärjestö. Vuoden 2020 kaikista tuotteista noin 65 % jaettiin Työttömien Keskusjärjestön, Kirkkopalvelujen ja Suomen Kirkon/ViaDia ry:n kautta.

Kokonaiskilomäärät ovat vuosien saatossa kohonneet varsin nopeasti lähemmäksi puolen miljoonaa kiloa (vuodesta 2001 lähtien). Vuonna 2011 se ylitti 800 000 kiloa. Vuonna 2014 jaettiin vain edellisen vuoden yli jääneitä tuotteita, sama toistui tänä vuonna.

EU:n ruoka-apujärjestelmää uudistettiin vuonna 2014, mistä johtuen ruokajakoon tuli lähes kahden vuoden tauko. Ruokajako aloitettiin uudella järjestelmällä vasta syksyllä 2015.

Nyt kuivaruokajako on päättymässä kokonaan. Muutoksesta johtuen näyttäisi siltä, että uusi järjestelmä ei ole alkamassa ennen vuotta 2023. Näköpiirissä on jälleen lähes koko vuosi ilman EU-rahoitteista ruokajakoa.

Viimeisimmän tiedon mukaan uutta järjestelmää oltaisiin muuttamassa maksukorttijärjestelmäksi, mutta sen yksityiskohdista vielä keskustellaan. Maksukortteihin ladattaisiin arvoa, jota voisi käyttää kauppaketjuissa, kuten esimerkiksi K- ja S-ketju.

Tarjotun järjestelmän ongelmana on, että tulevalla kaudella taloudellinen vastuu oltaisiin siirtämässä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen harteille. Raha saataisiin kokonaisuudessaan takaisin, mutta pahimmillaan Keskusjärjestöllä voisi olla järjestelmässä 60 000 euroa kiinni ehkä puolikin vuotta. Sellaista resurssivaraa meillä ei yksinkertaisesti ole.

Työttömien Keskusjärjestön on pyytänyt keskusteluyhteyttä Ruokavirastolta useaan otteeseen syksystä 2021 lähtien. Meillä on vahva tahtotila olla mukana jakamassa uuden järjestelmän ruoka-apua, mutta esitetyillä ehdoilla siihen ei ole mahdollisuuksia. Toivomme Ruokaviraston tulevan asiassa vastaan.