Järjestösihteerin palsta 2/2022

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry

Kuva: Jouko Vatanen

Työttömien Keskusjärjestön syntyyn voidaan katsoa vaikuttaneen erityisesti vuonna 1976 perustettu rekisteröimättömätön Tampereen työttömien tiedotustoimikunta. Tiedetään, että paikallisten työttömien yhdistysten perustamiseen johtavaa toimintaa oli esimerkiksi Oulussa jo 1950-luvulla ja Suolahdessa 1960-luvulla.

Työttömät järjestivät Tampereella lokakuussa 1982 nälkälakon, joka kesti 14 päivää. Seuraavana vuonna julkaistiin ensimmäinen Karenssisanomat-niminen työttömien oma lehti, joka kirjoitti muun muassa tästä tempauksesta. Tampereen toinen nälkälakko pidettiin 19.11.–9.12.1987 ja siihen osallistui kaksi nuorta. Myös siitä kirjoitettiin Karenssisanomissa (1/1988).

Lehden ensimmäisenä julkaisuvuonna 1983 rekisteröimätöntä työttömien toimintaa oli Tampereen lisäksi ainakin Kotkassa, Kuopiossa, Oulussa, Hämeenlinnassa, Ruukissa, Rantasalmella ja Iissä.

Lehti jatkoi ilmestymistään vuosittain ja sen ilmestymistiheydeksi vakiintui neljä kertaa vuodessa. Parhaimmillaan lehteä on julkaistu jopa 5–6 numeroa vuodessa. Huonompina vuosina lehteä tuli vain pari ja vuosina 1987, 1990 ja 2018 ei ilmestynyt mitään lehteä.

Karenssisanomat muutti nimensä TVYtteriksi 20.11.2014 ja se muuttui vuodesta 2019 lähtien #tyottomat-verkkojulkaisuksi.

Kaikki Työttömien Keskusjärjestön jäsenlehdet on digitoitu verkkosivuille ja ne on vapaasti luettavissa. Tärkeimmistä artikkeleista ollaan ajan kanssa tekemässä verkkoversioita, jolloin tekstien lukeminen tulee yhä helpommaksi ja myös Googlen hakumoottorit löytävät artikkelit helpommin.

Verkkosivuilta löytyy koostettuna mm. työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevana virkamiehenä toimineen Pekka Tiaisen kaikki artikkelit. Pekka on siirtynyt jo ansaitulle eläkkeelle.

Järjestö rekisteröitiin vuonna 1992 nimellä Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry. Järjestö modernisoi nimensä 1.4.2017 ja uudeksi nimeksi valittiin Työttömien Keskusjärjestö. Samalla TVY-lyhenteestä luovuttiin.

Jäsenyhdistykset

Työttömien Keskusjärjestöllä oli parhaimmillaan vuosituhannen vaihteessa lähes 250 jäsentä. Niin kuin monessa muussakin järjestössä on huomattu, nuoria on vaikea houkutella toimintaan mukaan ja jäsenmäärä on ollut koko 2000-luvun laskusuhdanteista. Tällä hetkellä jäsenyhdistyksiä on kaiken kaikkiaan 63.

Tekemäni pikaisen laskelman mukaan, jäsenyhdistyksistämme huimat 71 % on yli 23 vuotiaita. Ja väheksymättä yhtään lyhytikäisempiäkään yhdistyksiä, haluan kiittää teitä kaikkia pitkäjännitteisestä työstä työttömyyden puolesta.

Työttömien Keskusjärjestön aluetoiminta kukoisti alkuaikoina ja rekisteröityjä aluejärjestöjä oli useita. Varsinais-Suomessa oli jo tuolloin Työ-Länsi ry. Aluejärjestö on yhä toiminnassa ja järjestää mm. koulutustapahtumia. Uudenmaan aluejärjestö toimi rekisteröimättömänä 17.3.2016 asti, kunnes sinne perustettiin Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö UUTTA ry. Järjestö on yhä toiminnassa.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö P-KTT ry on toiminut vuodesta 1999. Yhdistys on ainoa aluejärjestö, joka on saanut alusta alkaen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoitusta.

Rekisteröimäntöntä aluetoimintaa on ollut lähes tulkoon kaikilla alueilla, joista on ollut edustus Työttömien Keskusjärjestön hallituksessa. Tosin, jos alueella ei toimi enää kuin yksi yhdistys, ei ole ollut mielekästä ylläpitää aluejärjestötoimintaa. Siksi onkin hyvinvointialueiden tulon myötä ehkä syytä alkaa miettiä lähialueiden yhdistämistä isommiksi kokonaisuuksiksi. Näin on tehty jo aikapäivää sitten Kaakkois-Suomessa, missä aluetoiminnassa yhteistyötä tekevät Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan jäsenyhdistykset.

Vielä 2000-luvun alussa joidenkin alueiden toimintaa johdettiin rekisteröityneillä aluejärjestöillä, mutta ajan myötä niiden ylläpitäminen tyrehtyi resurssipulaan ja tapaamisia on jatkettu vapaamuotoisemmin. Tällainen aluejärjestö oli esimerkiksi Pohjois-Savon Työttömien Aluejärjestö PSTA ry.

Pop up -tapahtumat

Harvenneesta jäsenistöstä johtuen Työttömien Keskusjärjestö on aloittanut muiden toimintojen ohessa pop up -tapahtumien sarjan. Työttömien Keskusjärjestön tunnetuksi tekeminen aloitettiin Jyväskylästä 30-vuotisjuhlavuonna 2021.

Kuluvana vuonna pop up -tapahtumia on järjestetty Hämeenlinnassa 8.11.2022 sekä Kuopiossa 1.12.2022. Paikalle ei tullut yhdistysten perustamisesta kiinnostuneita henkilöitä, mutta yhteistyö jatkuu kaupunkien työllisyydestä vastaavien tahojen kanssa. Tulevana vuonna pop up -tapahtumien sarjaa jatketaan. Niistä tarkemmin ensi vuoden puolella.

Digikahvit suora kontakti toimistolle

Koronakriisin myötä tyrehtyneen aluetoiminnan  osittaiseksi korvaajaksi on järjestetty jokaisen kuukauden viimeisenä perjantaina Digikahvit, jonne on vapaa pääsy kaikille halukkaille.

Digikahveilla on pidetty esitelmiä kiinnostavista aiheista, mutta siellä on myös päässyt keskustelemaan suoraan Työttömien Keskusjärjestön toimiston työntekijöiden kanssa yhdistysten polttavista kysymyksistä. Digikahveille on osallistunut yhteensä vajaa 150 henkilöä vuodessa eli noin parikymmentä per tilaisuus. Digikahvit jatkuvat myös tulevana vuonna.

Keskusjärjestön saavutuksia

Jäsenyhdistysten avustuksella Työttömien Keskusjärjestö on päässyt vaikuttamaan valtakunnallisella tasolla useisiin uudistuksiin. Eduskuntaan perustettiin 10.5.1998 perusturvatyöryhmä, joka toimi epävirallisena elimenä muiden ryhmien rinnalla. Työttömyysturvaan saatiin 300 euron suojaosa vuonna 2014 ja puolison tulot saatiin poistettua työmarkkinatuen saamisen ehdoista sitä edellisenä vuonna.

Työttömien Keskusjärjestö tekee yhteistyötä tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkkinä mainittakoon Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsin sekä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n kanssa 10.2.2016 järjestetty Ääni työttömälle -seminaari sekä sen jälkeen Narinkkatorilla 17.5.2016 ulkoilmatapahtuma samalla nimellä. Torilla oli päättäjiä puhumassa ja teltasta jaettiin ilmaisia ruokakasseja. Ääni työttömälle -kampanja kulminoitui Tuomiokirkon edessä 2.2.2018 mielenilmaisuun Aktiivimallia vastaan.

Tatsi täytti 25 vuotta 9.12.2022. Onneksi olkoon!

Lue lisää:
Työttömien Keskusjärjestön toiminnasta: https://tyottomat.fi
Työttömien Keskusjärjestön historiasta: https://tyottomat.fi/ajankohtaista/julkaisut/