Kansanedustajat ja köyhyyttä kokeneet kohtaavat jo viidettä kertaa

Leena Valkonen poseeraa puiden keskellä.
Leena Valkonen liikkuu paljon vapaa-ajallaan. Kuva: Juha Keränen

Marraskuussa toteutetaan jälleen järjestöjen yhteistyöllä Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuus. Suomen köyhyyden vastaisen verkoston (EAPN-Fin) puheenjohtaja Leena Valkosen mukaan aiemmissa tapahtumissa on koettu aitoja kohtaamisia, käyty hyvää keskustelua ja saatu aikaan ratkaisuehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi.

Leena Valkonen on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikasta. Hän on työskennellyt muun muassa uutistoimittajana YLE:llä, viestintäalan yrittäjänä, viestintäpäällikkönä Vanhustyön Keskusliitossa ja viestinnän asiantuntijana Työttömien Keskusjärjestössä. Vuodesta 2017 alkaen Valkonen on toiminut Suomen köyhyyden vastaisen verkoston hallituksessa kaksi kautta ja marraskuusta 2022 lähtien sen puheenjohtajana. Verkosto on yksi syksyn Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuuden toteuttajista.

– Minua on aina kiinnostanut yksittäisen ihmisen asema ja se mitä hänelle kuluu, kun tehdään uutta lainsäädäntöä. Jos minulla on jokin media, jossa voin tuoda esille sellaisten ihmisten ääntä, jotka eivät voi saada sitä muuten kuuluviin, niin yritän sen tehdä.

Vuonna 1994 perustettuun EAPN-Fin -verkostoon kuuluu 50 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka toiminnassaan pyrkivät ehkäisemään köyhyyttä ja syrjäytymistä. Suomen verkosto on osa laajempaa Euroopan EAPN -verkostoa.

Valkosta inspiroivat erityisesti ihmiset ja heidän elämäntarinansa. Niistä hän on kirjoittanut lukuisia juttuja.

– Olen käynyt vankilassa ja haastattelemassa Kytäjän takamaiden metsien miehiä, jotka eivät halunneet muuttaa sieltä mihinkään, eivätkä päästä sosiaaliturvan piiriin. Olen saanut olla vanhusten sänkyjen vierellä ja kysyä, miten he siinä kokevat elämänlaatunsa. Olen tutustunut koko elämän kirjoon, Leena kuvaa.

Köyhyyttä kokeneet ovat rohkaistuneet astumaan esiin

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tapahtuma järjestetään 7.11. – jo viidettä kertaa. Sitä ovat toteuttamassa Suomen köyhyyden vastaisen verkoston lisäksi Työttömien keskusjärjestö ry, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, Kirkkohallitus ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry. Mallia tapahtuman järjestämiseen on otettu Brysselissä vuosittain järjestettävästä tapahtumasta, johon osallistuu edustajia kaikista EAPN-verkostoon kuuluvista maista. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään poikkeuksellisesti Espanjassa. Tapahtuman tarkoituksena on koota kokemuksia köyhyydestä Euroopan eri maista ja vaikuttaa EU-lainsäädäntöön.

Leena Valkonen kertoo saaneensa tänä vuonna paljon yhteydenottoja köyhyyttä kokeneilta ihmisiltä, jotka ovat kertoneet hänelle oman tarinansa ja ilmoittaneet olevansa halukkaita lähtemään kokemusasiantuntijoiksi marraskuun tilaisuuteen.

– Jotain olemme pystyneet muuttamaan tällä viiden vuoden työllä, koska olen saanut aiempaa runsaammin yhteydenottoja. He ovat rohkaistuneet tuomaan tarinaansa julkisuuteen, hän iloitsee.

Eduskunnassa toimii myös köyhyysryhmä. Se lisää kansanedustajien tietoisuutta köyhyydestä muun muassa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Viime lokakuussa Eduskunnassa oli ensimmäistä kertaa köyhyyspäivä, johon järjestöjen edustajia oli kutsuttu kertomaan työstään. Leena edustaa eduskunnan köyhyysryhmässä EAPN-Fin -verkostoa. Hänen mukaansa yhteistyö on lisääntynyt. Köyhyysryhmän avustuksella pienryhmille järjestyivät marraskuun tilaisuuteen työtilat Pikkuparlamentista.

Tapahtuman ohjelmassa on ensin pienryhmätyöskentelyä ja sen jälkeen yleisötilaisuus. Jokaisella ryhmällä on oma teemansa: työssäkäyvien köyhyys, eläkeläisköyhyys, yksin asuvien köyhyys ja toimeentulotuen pitkäaikainen tarve. Ryhmässä on mukana kansanedustaja, kokemusasiantuntija – joka kertoo omista köyhyyskokemuksistaan ja toiveistaan – kirjuri ja keskustelua ohjaava fasilitaattori. Illan yleisötilaisuudessa ryhmät kertovat esiin nostetuista ongelmista ja niihin mahdollisesti löydetyistä ratkaisuehdotuksista.

– Köyhyyttä kokenut pääsee puhumaan suoraan päättäjälle, esittämään omia kysymyksiään ja kertomaan, mihin asioihin haluaa parannusta. Ryhmissä haetaan yhdessä ratkaisuehdotuksia. Niistä on syntynyt aineistoa ja ymmärrystä ja tullut myös lakialoitteita kansanedustajilta.

Suomen Kristillisdemokraattiselta puolueelta (KD) on syntynyt kaksikin lakialoitetta aiempien vuosien tapahtumien inspiroimana: kansanedustaja Sari Essayah teki 28.10.2021 lakialoitteen työttömyysturvan suojaosan nostamisesta 500 euroon ja kansanedustaja Antero Laukkanen jätti 18.11.2022 samansisältöisen aloitteen. Molemmat aloitteet raukesivat eduskunnassa.

Valkonen on saanut useammalta kansanedustajalta viestiä: ”Tulen mielelläni mukaan tänäkin vuonna, kun tämä on ollut kiva tilaisuus”.

– Pienryhmäkeskusteluissa on ollut tunnelmallisia hetkiä ja ne ovat olleet aitoja, inhimillisiä kohtaamisia. Sekä kokemusasiantuntijat että kansanedustajat ovat antaneet palautetta, että he ovat voineet puhua avoimesti ja vuoropuhelu on ollut hyvää, Valkonen kiittää.

”Ihmisillä on huoli ja hätä”

Suomen köyhyyden vastaisella verkostolla on kansalaistoimintaryhmä, joka kokoontui hiljattain keskustelemaan hallitusohjelmasta ja siinä esitetyistä rajuista leikkauksista.

– Ihmisillä on huoli ja syvä pelko ja hätä. Ryhmän jäsenet kokivat toimeentulotuen leikkaukset kaikkein vakavimpina. Jos ihminen on joutunut viimesijaisen toimeentulon turvan varaan ja sitä leikataan – ja hallitusohjelman kirjauksien mukaan se voitaisiin evätä jopa kokonaan – kysymys kuuluu, mihin hän sitten joutuu?

Työttömyysturvan 300 euron suuruisen suojaosan poistaminen heikentäisi Valkosen mielestä monien ihmisten toimeentulomahdollisuuksia.

– Suojaosa on tarjonnut ihmisille mahdollisuuden päästä käsiksi työelämään ja tienata edes vähän. Monelle yrittäjälle se on ollut hyvä keino saada kiire- tai sairastumistilanteeseen korvaavaa työvoimaa. Henkilökohtaiset avustajat ovat usein tulleet töihin suojaosan turvin. Miten jatkossa esimerkiksi vammaiset ihmiset saavat avun kotiin tai pääsevät töihin?

Leena Valkonen on huolissaan myös siitä, miten käy niiden lasten tulevaisuudelle, jotka joutuvat kokemaan köyhyyttä perheissään. Hän toivoo, että köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemisen parissa työskentelevät järjestöt tekisivät jatkossa enemmän yhdessä.

– Se, että saamme kansalaisten äänen kuulumaan julkisuudessa, edellyttää verkostojen ja järjestöjen yhteistyötä, hän muistuttaa.

Suomen köyhyyden vastainen verkosto on poliittisesti sitoutumaton. Siihen voi liittyä järjestöjä, ryhmiä ja yksittäisiä kansalaisia.

– EAPN-Fin -verkosto tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä. Jos olet kiinnostunut köyhyysaiheista, niin voit tulla mukaan toimintaan oman työsi rinnalla, Valkonen rohkaisee.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tapahtuman yleisötilaisuus järjestetään Eduskunnan Kansalaisinfossa 7.11. klo 16–17.30. Voit ilmoittautua tilaisuuteen paikan päälle tai etäyhteydellä osallistuvaksi.