Kokemuksia Verkkopuntarin käytöstä

Heli Niromaa. Hankekoordinaattori, Askelia Voimaan, Työttömien Keskusjärjestö ry

Kuva: Sydänliitto/Anna Kara

Työttömien Keskusjärjestössä on kaksi koulutettua Verkkopuntari-ohjaajaa, joista toinen työskentelee Terveydeksi 2.0- ja toinen Askelia voimaan -hankkeessa. Hankkeet ovat yhteistyössä järjestäneet kaksi työttömille suunnattua Verkkopuntari-ryhmää keväällä 2022. Lisäksi Verkkopuntaria hyödynnetään yksilöohjauksessa.

Järjestetyistä ryhmistä toinen oli valtakunnallinen ja toinen suunnattu pelkästään Kajaanin Työvoimayhdistyksen jäsenille. Valtakunnallinen ryhmä toteutettiin täysin etänä: ryhmätapaamiset sujuivat Teamsin välityksellä ja muutoin yhteyttä pidettiin Verkkopuntariin sisältyvän keskustelualueen kautta. Kajaanin ryhmä toteutettiin siten, että ryhmäläiset kokoontuivat yhdistyksen tiloihin ja ohjaajat osallistuivat tapaamisiin etäyhteydellä.

Aivan kaikki mukaan ilmoittautuneet eivät päässet osallistumaan ryhmätapaamisiin, mutta aineistot ovat heilläkin käytettävissä yhteensä vuoden ajan. Verkkopuntarin pariin on siis mahdollista palata myöhemminkin omatoimisesti.

Osallistujat pitivät Verkkopuntarin sisältöjä hyödyllisinä ja kokivat ohjelman helppokäyttöiseksi.  Ryhmäläiset kokivat etenkin elintapamuutokseen liittyvien voimavarojensa, tietojensa ja taitojensa parantuneen. Osallistujien oivalluksia valmennuksen aikana olivat esimerkiksi: ”olen muutoksen arvoinen” ja ”tarvitaan aikaa, että muutos tapahtuu”.  

Seuraava ryhmä on tarkoitus käynnistää tammikuussa 2023. Ryhmään ovat tervetulleita työttömät ja työttömien yhdistysten jäsenet mistä päin Suomea tahansa. Myös yhdistysten omia ryhmiä voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja voi kysellä ja ilmoittautua ryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen heli.niromaa@tyottomat.fi.