Köyhyyden tuottamiin ongelmiin pureuduttiin Brysselissä

Kuvateksti: Suomen ständillä keskusteltiin vilkkaasti köyhyyskysymyksestä. Kuva: Jouko Vatanen

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Runsaat 100 henkilöä noin 30 Euroopan maasta kokoontui köyhyyttä kokeneiden People experiencing Poverty -tapahtumaan Brysseliin 18.–19.11.2019. EU:n komission tukema tapahtuma järjestettiin nyt 18 kerran. Mukana Suomesta oli nelihenkinen köyhyyttä kokeneiden delegaatio. Tapahtumaan osallistui myös suomalaisia poliitikkoja ja virkamiehiä.

Niin sanotun PeP -kokouksen tavoitteena on antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuus keskustella köyhyyden tuottamista ongelmista ja tavoitteista ja hakea ratkaisuja niihin ensin kansallisella tasolla ja sitten Eurooppa-kokouksessa.

Tämän vuoden tapaaminen keskittyi viiteen keskusteluaiheeseen, joita olivat mahdollisuus asumiseen, köyhyydestä kärsivien ihmisten osallistuminen yhteisöjen ja yhteiskuntien elämään, mahdollisuus riittävään vähimmäistuloon, mahdollisuus korkealaatuisiin terveydenhuoltopalveluihin sekä ihmisarvoisten työpaikkojen saatavuus ja yhtäläiset työllistymismahdollisuudet eri ryhmille.
Kokouksen asiakirjat toimivat pohjana EU:n toimielimissä köyhyyttä koskevissa kysymyksissä ja painopisteiden määrittelyssä.

Ikkunat auki Eurooppaan!

Brysselin mukana olleet kokemusasiantuntijat Linnéa Partanen, Anne Tyni, Jouko Vatanen ja delegaation koordinaattori Mikko Siltanen EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmästä totesivat kokouksen päähavaintonaan, että köyhyyden vaikutukset ovat hyvin saman kaltaisia kaikissa Euroopan maissa.

– Köyhyys tuottaa asunnottomuutta, on toimeentulovaikeudet ja terveydenhuollon puutteita ja palvelujärjestelmissä pompottelua. Esimerkiksi silmälasien tai hammashoidon saanti vaatii erityisiä ponnisteluja maksusitoumuksen saamiseksi, Linnéa Partanen kuvailee.

– Työpaikkojen luonti ja sitä kautta toimeentulotason parantaminen on tärkeää. Palkan tulee myös riittää kohtuulliseen elintasoon. Käytimme paljon aikaa keskusteluun palkattomasta harjoittelusta, joka on paljon laajempaa muualla kuin meillä. Samoin muusta työstä, kokoaikainen/osa-aikainen, jolla ei tule toimeen. Minimipalkkavaatimuksista ja sosiaaliturvan rajoista keskusteltiin myös kiihkeästi, Anne Tyni jatkaa.

Jouni Vatasen mukaan tiedonvaihto eri maiden välillä köyhyyskysymyksistä on tärkeää. – On hyvä, että EU- sekä kansallisen tason poliitikkoja oli mukana keskusteluissa.

Suomen delegaation koordinaattori Mikko Siltanen kertoi, että kahden seminaaripäivän aikana lavalla keskustelleet Euroopan parlamentin jäsenet nostivat selkeästi esiin pohdinnan, miten saada aikaan kattava strategia köyhyyden torjumiseksi. Euroopassa on edelleen yli 100 miljoonaa köyhää samaan aikaan kun EU on rikkaampi kuin koskaan.

Vuoropuhelun tärkeys sosiaalipolitiikan tekemisessä tuli myös voimakkaasti esille. Hyvää sosiaalipolitiikkaa eivät suunnittele toimistossa ne, jotka eivät ole kokeneet köyhyyttä. Jotta muutos tapahtuisi, kehotettiin kuuntelemaan aina ensin köyhyydessä eläviä ihmisiä.

– Yksi meppi yltyi jopa julistamaan, miten köyhyyden torjunta on hänelle ensisijainen tavoite ja toimeksianto sekä vetosi samalla, miten yksityisen sektorin voimakkaampi mukanaolo olisi nyt todella tärkeää.

Siltasen mukaan samoilla ihmisläheisillä linjoilla oli myös Suomen sosiaali- ja terveysministerin valtiosihteeri Saila Ruuth, toteamalla että, jos haluamme poliittisen ja taloudellisen vakauden, meidän on keskityttävä ihmisiin ja huolehdittava ihmisistä ja lisäsi vielä, että kaikkien potentiaalia tarvitaan toimivaan yhteiskuntaan.

Suomi ja EAPN-Fin:n kansalaistoimintaryhmän delegaatio oli esillä kenties isommin kuin koskaan aikaisemmin, sekä kulisseissa että kulissien ulkopuolella. Aika-ajoin oli jopa tunne, että meitä todella kuunnellaan. Köyhyyden synkkä korpivaellus ja nurkkapöydissä hiljaisena nököttäminen saa riittää! Ikkunat auki Eurooppaan! Siltanen kannustaa.

Suomen delegaation taltioima video kansallisesta Pilotti PeP:istä saatiin esittää koko kokousväelle. Video ja toimintamalli herätti kiinnostusta ja sai kiitosta yleisöltä. Linnèa Partanen oli myös tv-haastattelussa Euro News -kanavalla.

Suomen Linnéa Partanen (toinen vasemmalta) osallistui lavalla käytäviin keskusteluihin.

EAPN-verkosto toimii

The European Anti-Poverty Network, EAPN -verkosto on Euroopan laajuinen verkosto, joka toimii köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan Euroopan Unionin jäsenmaissa ja muualla Euroopassa.
EAPN Eurooppaan kuuluu yhteensä 31 kansallista verkostoa – yhtenä EAPN-Fin – ja 13 eurooppalaista järjestöä. EAPN-verkosto on perustettu 1990. EAPN:llä on konsultoiva status Euroopan neuvostossa ja se on Euroopan sosiaalialan kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimen Social Platformin perustajajäsen.
EAPN Eurooppa vaikuttaa aktiivisesti Euroopan Unioniin, jotta köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen saa riittävästi painoarvoa EU:n toiminnassa köyhyyden vähentämiseksi.

Lisätietoa PeP tapahtumasta: www.eapn.eu/this-years-meeting/ ja www.eapn.fi/mita-koyhyytta-kokeneet-odottavat-eulta/