Köyhyysvahti 2019 antaa kuvan köyhyyden kehityksestä

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Köyhyysvahti 2019

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin kokosi syksyllä kolmatta kertaa Köyhyysvahdin, Suomen köyhyysraportin. Julkaisussa käydään läpi tuoreimpia köyhyyttä koskevia tilastoja ja trendejä, nostetaan esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkökulmia ja esitetään verkoston näkemykset köyhyyden vähentämiseksi.

Raportin mukaan köyhyys on vähentynyt 2010-luvulla vain vähän ja esimerkiksi lapsiperheissä köyhyys on vuosikymmenen alun laskun jälkeen alkanut uudelleen yleistyä. Pienituloisten toimeentuloa vaikeuttivat pääministeri Sipilän hallituskaudella 2015–2019 perusturvaetuuksien leikkaukset ja indeksijäädytykset. Perusturvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen yleisestä kustannusten kehityksestä.

Köyhyydestä kertovia lukuja

Suomalaista köyhyyttä kuvaavat viimeisimpien, vuoden 2017 tilastojen mukaan muun muassa seuraavat luvut, suluissa kehitystrendi:

  • köyhyys- tai syrjäytymisriskissä eli noin 890 000 henkilöä (+)
  • pienituloisissa kotitalouksissa eli noin 654 000 henkilöä (+), heistä pitkittyneesti pienituloisia noin 398 000 henkilöä (-)
  • aineellista puutetta kärsi noin 143 000 henkilöä (+)
  • köyhyydessä eläviä lapsia oli noin 119 000 (+)
  • tulottomia kotitalouksia oli noin 38 700 (+)

Väheneekö köyhyys?

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa köyhyys- ja syrjäytymisriskiin luvataan puuttua määrätietoisesti. Hallitus lupaa muun muassa korottaa perusturvaa, purkaa aktiivimallin leikkurit, turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle yhden harrastuksen ja nopeuttaa hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa. Asiakasmaksulaki luvataan uudistaa niin, että maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan.

Köyhyysvahdissa todetaan, että hallitusohjelmassa on paljon hyviä kirjauksia ja suunnitelmia. Niiden toimeenpano ja siihen osoitetut resurssit määrittävät lopulta, toteutuvatko ne. Jos hallituksen työllisyystavoitteet eivät täyty, on riskinä, että muun muassa perusturvan lisäparannukset jäävät haaveeksi. Verkosto korostaa perusturvan tason korottamista asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa.

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin on osa eurooppalaista EAPN-verkostoa. Sen jäseninä on kansallisia verkostoja, jotka koostuvat kansalaisjärjestöistä ja muista köyhyyttä vastaan toimivista ryhmistä. Jäseninä on myös Euroopan tasolla toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä.

Euroopan EAPN kokoaa eri maissa tehdyistä Köyhyysvahdeista koosteen. Vuoden 2018 raporttien pohjalta tehty EAPN National Poverty Watch Reports 2018 ilmestyi tammikuussa 2019.

Suomen Köyhyysvahti on luettavissa myös englanniksi. Molemmat julkaisut löytyvät verkkosivuilta eapn.fi.

Työttömien Keskusjärjestö on EAPN-Finin jäsen.