Miten otan huolen puheeksi? Terveydeksi-hankkeen käsikirjasta tukea yhdistyksille!

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Me kaikki tarvitsemme joskus apua ja meistä jokainen voi sitä myös antaa. Huolen puheeksiotto on taito, jota voi myös opetella. Työttömien Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteinen Terveydeksi-hanke on koonnut yhdistyksiä varten käsikirjan: Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin. 

Terveydeksi-hankkeen tavoitteena on parantaa huono-osaisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien ohjautumista sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin erityisesti terveystarkastuksiin. Vuosina 2016-2019 toiminut hanke on kiertänyt ympäri maata työttömien yhdistyksissä, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa sekä ruokajakeluissa kertoen työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen ja jakaen tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Hanke on koonnut kokemusten pohjalta käsikirjan yhdistystoimijoiden avuksi kävijöiden kohtaamiseen, tukemiseen ja opastamiseen palveluihin. 60-sivuinen käsikirja antaa vinkkejä ja ohjeistusta itse ydinkysymykseen eli hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen puheeksioton kautta. Lisäksi käsikirjassa on runsaasti tietoa terveyteen ja terveysriskeihin liittyen, tietoa sosiaalipalveluista sekä asiakasmaksuista ja asiakkaan oikeuksista. 

Kaikissa kirjan osioissa on yhteystiedot keskeisimpiin avun lähteisiin puhelinnumeroineen ja verkkosivulinkkeineen. Käsikirjassa on linkkejä myös erilaisiin elämäntapoja ja riskejä kartoittaviin testeihin, joita voi tehdä itsekseenkin.  Käsikirja jaetaan kaikkiin Työttömien yhdistyksiin ja EHYT ry:n Elokoloihin ja Kohtaamispaikkoihin. Käsikirja on luettavissa ja ladattavissa verkkoversiona Terveydeksi-hankkeen verkkosivuilla (Tyottomat.fi>Hankkeet>Terveydeksi-hanke>Hankkeen materiaalipankki).

– Hankkeessa tehtyä jalkautuvaa ja yksilöllistä tukea on hyvin harvoin tarjolla työttömille. Tällaisia keskusteluja ei yleensä saa, työttömät sanovat. Tavatut asiakkaat ovat kokeneet arvokkaaksi, että heidät kohdataan ja heitä kuunnellaan arvostavasti ja kunnioittaen, ja että he saavat henkilökohtaista apua ja rohkaisua ongelmiensa selvittelyyn, vaikka ne eivät kertakohtaamisella useimmiten ratkeakaan, kuvailee hankepäällikkö Katriina Lehtovaara hankkeessa kohdattujen työttömien palautetta.

– Työttömien, erityisesti kaikkein heikommassa asemassa tai syrjäytymässä olevien, aktiivista tavoittelua tulisi jatkaa sekä edistää heidän sote- palvelujen käyttöään, sillä sitä kautta heidän hyvinvointinsa ja terveytensä voi vahvistua. Toivommekin, että hankkeessa koottu käsikirja auttaa yhdistyksissä ottamaan esille hankalia asioita ja pohtimaan ratkaisuja ja avun lähteitä yhdessä asiakkaiden kanssa, Lehtovaara lisää.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski katsoo, että yhdistysten tukea ja koulutusta omien kunta- ja yhteistyöverkostojen rakentamiseksi tulee lisätä. – Yhdistyksillä on vahva halu toimia kuntien kanssa työttömien palveluiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta tähän tarvitaan tahtotilaa, toimivia käytäntöjä sekä resursseja. Käsikirja on yksi työkalu kehittää yhteistyötä edelleen.

Linkki käsikirjan PDF-versioon.

Miten otan huolen puheeksi? Terveydeksi-hankkeen käsikirja