Miten TE-toimiston arki muuttui? Koronaepidemia sysäsi työttömyysluvut rajuun kasvuun

Tiina Korhonen. Johtaja, Uudenmaan TE-toimisto

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen koko maailmassa, ja tämä on näkynyt myös TE-toimistossa. Millaisena se näkyy maan suurimmassa TE-toimistossa Uudellamaalla? Siitä kertoo Uudenmaan TE-toimiston johtaja Tiina Korhonen.

Tammikuussa 2020 Uudenmaan TE-toimistossa oli yhteensä noin 143 600 työnhakijaa, joista noin puolet oli työttömiä työnhakijoita. Koronaepidemian vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuussa 2020, jolloin YT-ilmoitusten määrä kasvoi nopeasti. Lomautusten alkaessa uusien työhakujen määrä lähti nopeaan kasvuun.

Toukokuuhun 2020 tultaessa työnhakijoiden määrä oli kasvanut noin 100 000:lla, liki 243 500:een työnhakijaan, joista työttömiä työnhakijoita oli 155 000. Muutoksen nopeutta ja rajuutta kuvaa hyvin se, että enimmillään Uudenmaan TE-toimistossa alkoi noin 25 000 uutta työnhakua yhden viikon aikana, kun niitä edellisen finanssikriisin aikana alkoi noin 10 000 kuukaudessa. Toukokuun synkistä luvuista on onneksi tultu syksyn mittaan hieman alaspäin, ja tätä kirjoitettaessa Uudenmaan TE-toimistossa työttömien työnhakijoiden määrä on noin 110 000, joista lomautettuja on noin 25 000.

Koronakriisin keskelläkin keskeinen osa TE-toimiston työtä on varmistaa osaavan työvoiman saanti yritysten ja muiden työnantajien tarpeisiin. Koronakriisistä huolimatta työpaikkoja ilmoitetaan edelleen avoimeksi, vaikka taso onkin tällä hetkellä noin 30 % edellisvuotta matalampi. Uudenmaan TE-toimistossa tämä tarkoittaa noin 4000–5000 uutta avointa työpaikkaa viikossa.

Erityisesti nuorten työllisyystilanne on heikentynyt

Koronapandemia on vaikuttanut syvästi muun muassa matkailu-, ravintola- ja muiden palvelualojen toimintaedellytyksiin, mikä puolestaan on näkynyt erityisesti nuorten työllisyystilanteen heikkenemisenä. Uudellamaalla alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä onkin kasvanut yli 80 %:lla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Koska aiemmat taloudelliset kriisit ovat osoittaneet, että kriisin vaikutukset voivat näkyä nuorten kohdalla jopa loppuelämän ajan heikompana työmarkkinoille kiinnittymisenä, olemme Uudenmaan TE-toimistossa panostaneet nuorten palveluihin. Lähes sata TE-toimiston asiantuntijaa on siirtynyt vahvistamaan nuorten palveluja, ja henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen avulla tuemme nuoria työnhaussa ja työllistymisessä avoimiin työpaikkoihin. Myös erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen on tarjolla runsaasti paitsi nuorille, myös muille työnhakijoille.

Myös ilmailuala on koronapandemian myötä kokenut melkoisia vaikeuksia. Uudenmaan ELY-keskus on arvioinut, että ilmailuala työllistää Uudellamaalla noin 13 000 henkeä ja valtakunnallisesti noin 24 000 henkeä. Pahimmin kriisi osuu erityisesti Vantaan kaupunkiin. Tilanteen hoitamiseksi Uudenmaan TE-toimisto on perustanut ilmailualan tiimin, joka keskittyy palvelemaan Uudenmaan alueen ilmailualan lomautettuja ja irtisanottuja työnhakijoita. Tarjolla on muun muassa uraohjausta, koulutuksia sekä tukea alan vaihtajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Työttömyysturvan saantia helpotettiin väliaikaisilla lakimuutoksilla

Hallitus valmisteli keväällä 2020 nopeassa aikataulussa muutoksia työttömyysturvalakiin helpottamaan niin lomautettujen kuin yrittäjienkin tilannetta poikkeuksellisessa kriisissä. Koronaepidemian vuoksi lomautetut saavat työttömyysturvaa yksinkertaisemmin ehdoin, ja myös yrittäjät voivat poikkeuksellisesti saada työmarkkinatukea, jos koronaepidemia on vaikuttanut yritystoiminnan harjoittamiseen.

Nämä muutokset ovat olleet tarpeellisia. Pelkästään Uudenmaan TE-toimistossa on tälläkin hetkellä noin 10 000 työnhakijana olevaa yrittäjää, joista TE-toimisto on antanut yrittäjien työmarkkinatukea koskevan lausunnon Kelalle. Tätä kirjoitettaessa on vielä avoinna, päättyykö määräaikaisten lakimuutosten voimassaolo vuoden 2020 lopussa, vai esittääkö hallitus laeille jatkoa.

Työllisyyden kuntakokeilu tuo uusia muutoksia

Vuoden 2021 alussa on luvassa jälleen suuria muutoksia, kun työllisyyden kuntakokeilujen on tarkoitus käynnistyä. Uudellemaalle on tulossa yhteensä viisi kokeilua: Helsingin, Espoon, Vantaa-Keravan, Porvoon ja Hanko-Raaseporin kokeilut. Osan kokeiluista on tarkoitus käynnistyä tammikuussa ja osan maaliskuun 2021 alusta.

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilujen asiakaskohderyhmänä ovat kaikki alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset sekä työmarkkinatukea saavat työttömät tai palveluissa olevat työnhakijat kokeilukunnissa. Kokeilukunnissa asuvat muut työnhakijat jatkavat TE-toimiston asiakkaina, samoin kuin kaikki kokeilualueiden ulkopuolisten kuntien työnhakijat.

Kokeilujen myötä Uudellamaalla noin 90 000 työtöntä tai palvelussa olevaa työnhakijaa siirtyy kaupunkien asiakkaiksi ja Uudenmaan TE-toimiston henkilöstöstä noin kolmasosa siirtyy kaupunkien työnjohdon alle. Muutos on suuri, mutta samalla on myös mahdollisuus.

Kun TE-toimiston ja kaupunkien voimat yhdistetään, voimme parhaimmillaan tarjota entistä yksilöllisempää ja monialaisempaa palvelua niille työnhakijoillemme, jotka sitä erityisesti tarvitsevat. TE-toimiston toiminnan painopisteeksi puolestaan vahvistuu yrityslähtöinen työnvälitys.

Työvoimapalveluille kokonaan uusi malli – työttömille tiheämmät haastattelut ja yksilöllinen tuki

TE-toimistot alkavat pikkuhiljaa valmistautua myös pohjoismaiseen työvoimapalvelujen malliin, jonka valmistelusta hallitus päätti syksyn budjettiriihessä. Samalla hallitus päätti TE-palvelujen resurssien vahvistamisesta vuodesta 2022 alkaen 70 miljoonalla eurolla, minkä arvioidaan riittävän noin 1200 uuteen asiantuntijaan.

Mallin tavoitteena on vahvistaa työnhakijan vapautta ja vastuuta aktiivisesta, omatoimisesta työnhausta sekä samalla tukea työnhakijaa yksilöllisellä TE-palvelulla. Yhteydenpito TE-palvelujen kanssa työnhaun alkuvaiheessa on tiivistä, jopa kahden viikon välein tapahtuvaa. Toteutuessaan malli tulee muutamaan työnhakijoiden palvelua merkittävästi. Me TE-palveluissa näemme mallin ja sen myötä lisääntyvät resurssit mahdollisuutena olla aidosti asiakkaillemme asiantunteva ja helposti tavoitettavissa oleva tuki tulokselliseen työnhakuun.

Koronavuoden keskeisiä opetuksia on ollut paitsi se, että tilanteet voivat muuttua nopeasti ja ennakoimattomasti, myös se, että suomalaisen yhteiskunnan ja ihmisten sopeutua muuttuviin olosuhteisiin on hyvä. Me Uudenmaan TE-toimistossa jatkamme myös ensi vuonna sitoutuneesti työtä kestävien ratkaisujen, uusien alkujen, paluiden ja uuden kasvun mahdollistamiseksi asiakkaillemme.