Päätoimittajan palsta

Jukka Haapakoski. Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry. Kuva: Leena Valkonen

Työttömien määrä on edelleen valtava, vaikka työllisyyden kasvu on jatkunut jo viisi vuotta. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli työttömiä työnhakijoita lokakuussa 224 700. Prosentteina työttömien työnhakijoiden määrä oli 8,6 %.

Sipilän hallituksen puolivälissä harva asiantuntija rohkeni julkisesti uskoa, että työllisyystilanne olisi nyt näinkin hyvä. Antti Rinteen hallituskautena tavoitteet ovat vielä korkeammalla ja hyvä niin. Johtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinotoimistosta avaa kirjoituksessaan, miten työllisyyttä edistetään tuoreen hallituksen kautena.

Valtavan kokemuksen omaava juuri eläköitynyt työ- ja elinkeinoministeriön virkamies Pekka Tiainen kartoittaa näkökulmassaan työllisyyden edistämisestä pitkän linjan näkymät, miten Suomessa työllisyyttä on hoidettu, ja mitä pitäisi jatkossa tehdä, että päästäisiin Suomessa lähemmäksi täystyöllisyyttä.

Vaikka tilanteet vaihtelevat, työttömien asema ei ole helppo. Mitä työttömyystilanne ja köyhyys tarkoittavat kaikille niille ihmisille, jotka ovat jääneet työttömiksi? Perusturvan varassa ei ole helppo elää. Ja kaikki työttömät eivät edes saa sitä. Suomessa on niitäkin työttömiä, jotka tippuvat kaiken sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekosen kirjoituksessa avataan missä järjestyksessä sosiaaliturvauudistusta lähdetään toteuttamaan. Kysymys on valtavan tärkeä! Miten saada perusturva riittäväksi kaikille, ja miten saada siitä nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä.

EAPN-Fin People Experiencing Poverty tapahtuma oli menestys siinä mielessä, että köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat pääsivät yhteiseen dialogiin siitä, millaisia ongelmia Suomessa voidaan kokea. Tilaisuus sai runsasta näkyvyyttä, ja siitä keskusteltiin myös Brysselissä. Tässä lehdessä tästä paljon lisää!

Toivotan teille antoisia lukuhetkiä.

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry