Selvitykset kertovat: Tarve ruoka-avulle on kasvanut ja pitkittynyt Suomessa

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry Ruoka-avun tarve jatkaa kasvuaan ja siitä on tullut osalle väestöä jo pysyvä osa taloudellista selviytymistä, kertovat joulukuussa julkistetut selvitykset. EU-kuivaruoan jakelu katkesi alkuvuodesta maaliskuussa ohjelmakauden päättyessä. Sen tilalle suunniteltu…


Työkykyisempi Stadi kaikille!

Maiju Ahonen. Projektisuunnittelija Saara Teinilä. Projektikoordinaattori Kuva: THL Työkykyisempi Stadi on yksi hallituksen Työkykyohjelman hankkeista. Työkykyohjelman yleistavoite on työllisyysasteen nosto. Työkykyisempi Stadi -hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä vuosina 2021–2022.   Työkykyohjelman yksi…


Työkuntoa työpajoille: Ideoita matalan kynnyksen liikuntaan

Mira Roine. Kehittämispäällikkö, Silta-Valmennusyhdistys Väestön liikunnallisen aktiivisuuden väheneminen aiheuttaa vuositasolla merkittävät yhteiskunnalliset kustannukset esimerkiksi terveydenhuollon kuluina ja alentuneen työkyvyn kautta tuottavuuden laskuna.  Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti kaikkein vähiten liikkuvien keskuudessa onkin nostettu yhdeksi…


Silta-Valmennusyhdistys mukana Askelia voimaan -hankkeessa

Heli Niromaa. Hankekoordinaattori, Askelia Voimaan, Työttömien Keskusjärjestö ry Kuva: Pexels.com/Andres Ayrton Silta-Valmennusyhdistys on osatoteuttajana Työttömien Keskusjärjestön hallinnoimassa uudessa Askelia voimaan -hankkeessa (2022–25), jossa hyödynnetään myös Työkuntoa työpajoille -hankkeen kokemuksia. Askelia voimaan -hankkeessa tuetaan työttömiä terveellisten elintapojen…


Verkkopuntari: Kohti yhdenvertaisempaa terveyden edistämistä

Johanna Toivola. Fysioterapeutti YAMK, Satakunnan Sydänpiiri ry  Terveyttä ja hyvinvointia edistetään enenevässä määrin digitaalisesti. Digitaalisuus voi helpottaa ja parantaa monen elämää, mutta toisaalta osa digipalveluista ei ole kaikkien saatavilla. Palveluista saatavat hyödyt voivat joskus olla vain…


Kokemuksia Verkkopuntarin käytöstä

Heli Niromaa. Hankekoordinaattori, Askelia Voimaan, Työttömien Keskusjärjestö ry Kuva: Sydänliitto/Anna Kara Työttömien Keskusjärjestössä on kaksi koulutettua Verkkopuntari-ohjaajaa, joista toinen työskentelee Terveydeksi 2.0- ja toinen Askelia voimaan -hankkeessa. Hankkeet ovat yhteistyössä järjestäneet kaksi työttömille suunnattua Verkkopuntari-ryhmää keväällä…Taidetoiminta hyvinvointia tukemassa

Veera Luoto. Sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke, Työttömien Keskusjärjestö ry Kuva: Pexels/Alexander Grey Sosiaalisten ongelmien hoitaminen kliinispainotteisesti ”yksilön ongelmana”, on herättänyt viime vuosikymmenenä paljon yhteiskunnallista keskustelua vaihtoehtoisista lähestymistavoista. Lääkehoidon ei katsota olevan paras mahdollinen apu esimerkiksi vieraantumisen…