Puheenjohtajan palsta: Oli juhlan aika!

Kuvat: Jouko Vatanen

Irma Hirsjärvi. Puheenjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

Vietimme 17.11. Tampereen Tornin tiloissa Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlaa ja ojensimme juhlallisesti 15 kunniamerkkiä pitkään ansiokasta työtä tehneille yhdistysjäsenille. Seuraavaa päivänä tutustuimme myös Tampereen työllisyyspalveluihin Tampereen kaupungin vieraana.

Irma Hirsjärvi

Ilo tapahtumasta on edelleenkin lähes käsin kosketeltava. Pidimme Jukka Haapakosken kanssa lyhyet puheet tilaisuuden aluksi. Jukka lausui loppusanat, itse olin siinä vaiheessa jo aivan sanaton. Onnittelut vielä kaikille mitalin saajille. He edustavat nyt työttömien parissa tehtävän työn merkitystä koko kansallisella tasolla.

Puheeni juhlassa seuraa tässä: Kuten toiminnanjohtajamme Jukka Haapakoski totesi, kattojärjestön historia juontaa 1970-luvulle, mutta työttömien järjestäytynyt toiminta ulottuu kauemmas meillä ja muualla. Järjestösihteerimme Juha Keränen on koonnut muistelmia historiikkia varten ja haastatteli muun muassa Suolahden työttömien toiminnanohjaaja Maru Holopaista. Suolahden 400 työtöntä organisoituivat 1960-luvulla ja muun muassa valmistivat päivittäin yhteisen keittoaterian alueen tarvitsijoille. Tällöin havaittiin, että soppatykin alle klapeja ja tulen laittaneet napattiin oitis töihin. Jo silloin saatettiin todentaa, että työssä olevat työllistyivät muita työnhakijoita nopeammin.

Kun tulin Työttömien keskusjärjestön puheenjohtajaksi aktiivimallista raivostuttuani, viestinnän erikoisasiantuntijaksi oli juuri palkattu Leena Valkonen, joka alkoi työstää tavoitettamme muuttaa puhe työttömyydestä. Keskustelu onkin viime vuosina siirtynyt yksittäisten ihmisten ominaisuksien arvostelusta rakenteiden analyysiin ja työllisyyden monimutkaisiin esteisiin. Kutsuvieraspuhujamme VTT:n tutkija Pekka Tiaisen panos maamme työllisyyden dynamiikan ja talouden ymmärtämiseen on todella merkittävä. Suuri kiitos siitä, Pekka!

Keväästä 2020 lähtien Jukka Haapakoskella on ollut kaíken muun työnsä ja huolensa ohella harvinaisen välitön yhteys ministeriöihin. Kriisin keskellä hallitus tuntui tekevän huolellista arviointia päätösten vaikutuksista erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämään. Koronan aikana onkin yllättäen saatu merkittäviä muutoksia, kuten määräaikaiset suojaosuuden nosto ja yrittäjien työttömyysturva tai toisen asteen ilmainen koulutus, joka poisti kouluttamattomien nuorten kohtalokkaan umpikujan työllistymisessä. Olemme kattojärjestönä aina hyvin kriittisiä, mutta olemme myös olleet todella vaikuttuneita tämän hallituksen toiminnasta työllisyyspolitiikan edistämisessä, ja nyt iloisia sitä, että ministeri Hanna Sarkkinen kunnioittaa tapahtumaa läsnäololla.

Olemme syvällä työttömyyden rakennemuutoksessa

Olemme syvällä työllisyyden rakennemuutoksessa. Näen kuitenkin, että meillä on vahvat ainekset lähteä rakentamaan uutta tulevaisuutta, jossa työn tuottavuus ja työllä itsensä elättäminen saadaan parempaan tasapainoon. Syitä on monia. Kuntien on nyt opittava työttömyyden lainalaisuudet. Tuleva sote selkeyttää työn ja kuntoutuksen eron. Koulutuksen resurssien tarpeita selvittävät muun muassa SITRA ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Suhtaudun varovaisen toiveikkaasti jopa kuntakokeiluihin, sillä niiden kautta pienten kuntien yhteistyöosaamista voitaisiin saada muidenkin käyttöön.

Järjestäytymisen ja edunvalvonnan merkitys on tässä murroksessa keskeinen. Työttömien järjestäytyminen on työvoiman järjestäytymisen kanssa rinnakkainen liike, ja niin kuin tiedetään, yhteisessä liikkeessä on voimaa. Kyse on oikeudenmukaisuudesta ja toimeentulosta. Olemme todella iloisia siitä, että SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on mukana juhlassa. Hänen puheenvuoronsa aihe ”Työllisyyspolitiikan murros – miten pidetään kaikki mukana?” on ydinkysymys ja kertoo yhteisestä asiasta. Tänä syksynä käydyn edunvalvontakierroksen valossa ilmassa voikin sanoa olevan kykyä yhteisiin ratkaisuihin, kun aikaisemmin oli lähinnä tahtoa työttömien kyykyttämiseen.

Kattojärjestö on ollut koko korona-ajan tukena jäsenistölle. Kiitän siksi puheenjohtajana kentän puolesta edellä mainittujen työntekijöiden lisäksi lämpimästi Terveydeksi-hankkeen tinkimättömiä osaajia, Katriina Lehtovaaraa, Veera Luotoa, Ulla Kopraa ja meitä koko maassa sananmukaisesti liikkeessä pitänyttä liikuntahankkeemme vetäjää, Heli Niromaata hyvästä työstä ja huolenpidosta.

Tämä juhla on erityisesti meidän järjestökentällemme. Teidän aktiivisuutenne, asiantuntemuksenne ja pitkäjänteisen työnne panos näkyy kaikessa. Sitä kautta työttömän ääni on saanut uusia kanavia ja mukaan on tullut runsaasti uusia, asiantuntevia, aktiivisia ja aikaansaavia keskustelijoita. Tätä kaikkea juhlistamme tänään yhdessä, mitalistiemme kautta.

Tällä tiellä on hyvä jatkaa.