Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloite

Kuva: Ruoka-apu.fi/Stelios Kirtselis

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran järjestämän demokratian kapekoiden hankkeessa oli mukana Enemmän kuin ruokaa -tiimi miettimässä ruoka-avun ongelmatilannetta ja etsimässä ratkaisuja niiden selättämiseksi.

Jos Google-etsii verkosta haulla ”ruoka-apu”, törmää vuosien vanhoihin kuviin leipäjonoista, joista puuttuvat ihmiset ja tekijät. Google-haku sanalla ”leipäjono” eteen tulee vieläkin synkempiä, värittömiä kuvia kauas ajasta ennen koronaa. Hursti ja Myllypuro nousevat hauissa etusijalle. Onko tämä kuva, mitä media haluaa ruoka-avusta antaa?

Kapeikon oikean kuvan julkituomiseksi tiimissä olevat järjestöt lähtivät tutkimaan asiaa syvemmin.

Hävikkiruoka on nykyään itse ruoan jakamisen lisäksi yhteisiä ruokailuja, hävikkiruokaravintoloita ja -kauppoja, oheisohjelmaa ja tiedottamista terveellisten ruokailutottumusten puolesta.

Ruoka-apu.fi, mikä toimii keskiössä tiimin yhtenä tiedotuskanavana, on julkaissut uutisia tapahtumista sekä korkealuokkaisia valokuvia median käyttöön.

Sivusto mainostaa hävikkiruokatapahtumia valtakunnallisella kartalla. Ruoka-apua hakevat ihmiset pääsevät lukemaan tarjontaa ilmaiseksi. Lisäksi sivusto kerää lähes reaaliaikaista tietoa jakomääristä ja -tilaisuuksien muista palveluista.

Tiimin puolen vuoden työskentelyn satona olemme todenneet, että Suomessa ruokaa hakevat ja jakavat tahot tietävät, mitkä asiat kaipaavat parannusta. Päättäjät eivät välttämättä ole näistä asioista tietoisia. Tarvittaisiin väliporras köyhien ja päättäjien välille.

Kunnat ja hyvinvointialueet tulisi velvoittaa asettamaan köyhyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteet sekä määrittämään niihin liittyvät toimenpiteet, mittarit ja seurantatavat osana lakisääteistä velvoitettaan edistää ja seurata hyvinvointia ja terveyttä alueillaan. Lisäksi heidän tulisi perustaa toimikuntia, jotka kuuntelevat köyhän ääntä; tuoda köyhän ahdinko päättäjien korviin.

Enemmän kuin ruokaa -tiimiin kuuluvat itseni lisäksi Reetta Nick ja Annmari Salmela Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö -hankkeesta (ruoka-apu.fi-verkkosivu), Hanna Kuisma Vantaan Yhteisestä pöydästä (Vantaan kaupunki ja seurakuntayhtymä) sekä Anne Hyyrynen Sininauhaliitosta.