Republikens presidents hälsning

 

Sauli Niinistö. Republikens president. Beskyddare av 30-årsjubileet för Työttömien Keskusjärjestö ry

Sauli Niinistö. Republikens president. Beskyddare av 30-årsjubileet för Työttömien Keskusjärjestö ry

Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf har redan i 30 år verkat för de arbetslösa. Under denna tid har organisationen och dess medlemsföreningar främjat samhälleliga reformer och på många olika sätt varit ett stöd för människor. Organisationens 71 medlemsföreningar ordnar verksamhet på olika håll i Finland. Arbetet har effekt både lokalt och nationellt.

Vi har ett exceptionellt år bakom oss. Pandemin har orsakat oro och sorg, och vi har också upplevt förluster. Det skärpta ekonomiska läget och begränsningarna har påverkat oss mycket olika. För många som har haft det svårt har situation förvärrats ytterligare. I en tid som denna har de arbetslösas föreningar utfört ett särskilt betydelsefullt arbete.

Verksamheten vid centralorganisationen för de arbetslösa och dess medlemsföreningar kännetecknas av en stark gemenskap. Den mångsidiga verksamheten skapar delaktighet och bidrar till att bygga upp framtiden. De offentliga tjänsterna spelar en viktig roll i Finland, men vid sidan av dem har frivilligarbete samt det organisationsarbete som stöds av kommunerna och staten en mycket stor betydelse för vårt samhälle.

Jag vill gratulera Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf och dess medlemsföreningar till 30-årsjubileet och samtidigt tacka varmt alla som deltagit i verksamheten för er värdefulla insats.

Suomeksi: Tasavallan presidentin tervehdys
På svenska: Republikens presidents hälsning
In English: Message from the President of the Republic of Finland