Silta-Valmennusyhdistys mukana Askelia voimaan -hankkeessa

Heli Niromaa. Hankekoordinaattori, Askelia Voimaan, Työttömien Keskusjärjestö ry

Kuva: Pexels.com/Andres Ayrton

Silta-Valmennusyhdistys on osatoteuttajana Työttömien Keskusjärjestön hallinnoimassa uudessa Askelia voimaan -hankkeessa (2022–25), jossa hyödynnetään myös Työkuntoa työpajoille -hankkeen kokemuksia. Askelia voimaan -hankkeessa tuetaan työttömiä terveellisten elintapojen omaksumisessa monin eri keinoin.

Tänä vuonna hankkeessa on koulutettu työttömien yhdistyksiin hyvinvointitsemppareita eli vertaisohjaajia pitämään elintapa-asioita esillä omassa yhdistyksessään. Koulutuksen myötä yhdistyksiin odotetaan viriävän liikunta- ja ravintoasioihin painottuvaa vertaisryhmätoimintaa. 

Lisäksi hankkeessa tarjotaan suositusten mukaista elintapaohjausta ja pyritään parantamaan paikallisia elintapaohjauksen palvelupolkuja työttömien osalta. Vaikuttavuuden seurannassa käytetään kyselyjen lisäksi liikemittareita, jotka antavat objektiivista tietoa fyysisen aktiivisuuden lisääntymisestä.

Lue lisää hankkeesta: tyottomat.fi/hankkeet/askelia-voimaan