STEAN onnittelut 30-vuotiaalle Työttömien Keskusjärjestölle

Kuva: Jouko Vatanen

Ari Mattila. Erityisasiantuntija, avustusten haku ja valmistelu, STEA

Lämpimät vuosijuhlaonnittelut 30-vuotiaalle Työttömien Keskusjärjestö ry:lle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn puolesta!

Työttömien yhdistysten STEA-avustukset ovat viime vuosina painottuneet työttömien kohtaamispaikoilla erityisesti yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen ja ylläpitoon sekä Työttömien Keskusjärjestö ry:n valtakunnallisen Terveydeksi! -toiminnan osalta myös pitkäaikaistyöttömien terveyden ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Valtakunnallisen Terveydeksi! -toiminnan lisäksi esimerkiksi juhlapäivän viettopaikkakunnalla toimiva Tampereen seudun työllistämisyhdistys ETAPPI ry on jo vuodesta 2011 alkaen toteuttanut työttömien omaehtoista terveyttä ja elämänhallintaa edistävää toimintaa kohderyhmän voimavaroja tukevien vertaisryhmien, valmentavien yksilökeskusteluiden sekä terveysmittauspisteen avulla Tampereen seudulla.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n 2010-luvun puolivälin jälkeen kasvanut STEA-avustusten määrä on mahdollistanut keskusjärjestön aiempaa laajemman resursoinnin työttömien edunvalvonnan lisäksi myös erityisesti viestintään sekä jäsenjärjestöavustuksiin. Lisäksi useampi kymmenen työttömien yhdistyksiin työllistettyä osatyökykyistä ja/tai nuorta on saatu työllistymispoluillaan viime vuosina eteenpäin STEAn Paikka Auki -avustusohjelman avulla.

Osallisuuden sekä terveyden ja toimintakyvyn vahvistamisella on merkitystä

Osallisuuden sekä terveyden ja toimintakyvyn vahvistamisella on osaltaan merkitystä myös työllistymisen edellytysten edistämisen näkökulmasta. STM:n teettämän ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan tekemän vuonna 2021 julkaistun ruoka-avun tilannetta ja järjestämistä käsittelevän selvityksen mukaan työllisyys on paras köyhyyden ja ruoka-avun tarpeen poistaja.

Työttömien yhdistysten ohjaus-, neuvonta-, vertaistuki- ja ryhmätoiminnoilla voidaan tuloksellisuusraporttien mukaan usein vahvistaa työttömien kokemaa osallisuutta, joten työttömien keskusjärjestön ja yhdistysten tekemä työ on tässäkin mielessä hyvin tärkeää työttömien kohderyhmän voimavarojen ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen näkökulmasta!