Suomen köyhyyden vastainen verkosto: EAPN-Fin haluaa vahvistaa köyhyyttä kokeneiden osallisuutta

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry
Erja Saarinen. Erityisasiantuntija, Soste ry

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston yleiskokouksen marraskuussa avasi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Hän pohti, miten tavoitteet vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta voitaisiin saavuttaa koronaoloissa?

Ennen koronakriisiä köyhyystilanteessa oli valonpilkahduksia: 2019 pitkäaikaista toimeentulotukea saavien määrä laski muissa kuin yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä. Lasku näyttää kuitenkin jäävän lyhytaikaiseksi, koska pandemia on heikentänyt monien taloutta. Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi huhtikuussa, ja tukea sai kevätkuukausina useampi henkilö kuin edellisenä vuonna.

Pekonen painotti, että hallitus vahvistaa perusturvaa sekä torjuu eläkeläis- ja lapsiperheköyhyyttä. – Käänsimme viime hallituskauden leikkauslinjan tekemällä heti kautemme alussa tasokorotukset perusturvaan, pieniin eläkkeisiin ja tiettyihin lapsiperhe-etuuksiin sekä lopettamalla sosiaaliturvan indeksijäädytykset. Aktiivimalli purettiin nopeasti.

Hän sanoi, että korotukset heti hallituskauden alussa olivat tärkeitä siitäkin näkökulmasta, että indeksikorotukset vahvistavat niitä hallituskauden mittaan.

EAPN-Finille uusi strategia ja uusia jäseniä hallitukseen

Yleiskokous hyväksyi EAPN-Finille uuden strategian seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Siinä keskeisiä teemoja ovat sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, sairastamisen hinnan alentaminen sekä koronanpandemian jälkihoidossa keskittyminen huono-osaisten ryhmien tarpeisiin. Verkosto myös seuraa perustulon käyttöönottoa ja kokeiluja eri maissa.

Verkoston hallituksesta oli erovuorossa neljä jäsentä. Heistä kaksi voitiin valita toiselle kahden vuoden hallituskaudelle. Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta jatkaa näin hallituksessa ja vetää edelleen verkoston Lapsiperheköyhyys-työryhmää. Sininauhaliiton Miikka-Pekka Rautiaisen sijaan liiton edustajaksi tuli valittua Janne Haikka. Hän on digiosallisuuden asiantuntija.

Muut uudet jäsenet ovat Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, Kuka kuuntelee köyhää -verkoston viestintävastaava Elina Aaltonen ja lakimies Oskari Korhonen Mielenterveyden Keskusliitosta.
Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2021 toimintasuunnitelma. Sen teemat ovat sote-, sotu- ja asiakasmaksu-uudistukset sekä koronaepidemian vaikutusten seuraaminen ja vaikuttaminen siihen, että seurauksia lievitettäisiin vaikeimmassa asemassa olevilta. Köyhyyttä kokeneiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen on keskeinen tavoite.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksia journalisteille

EAPN-Fin jakaa tunnustuksen vuosittain toimittajille, jotka ovat tehneet juttuja köyhyydestä taloudellisia ja sosiaalisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneita ihmisiä kunnioittaen. Tämän vuoden Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus ojennettiin marraskuussa Helsingin Sanomien toimittajille Anni Alatalolle ja Katri Jaalamaalle artikkelista ”Ei samalta viivalta”.

Artikkeli tuo monesta näkökulmasta esiin vanhempien aseman vaikutuksen lasten tulevaisuuteen, minäkuvaan ja mahdollisuuksiin kokea itsensä aktiivisiksi osallistujiksi yhteiskunnassa työssä ja sosiaalisessa elämässä.