Suomessa valmistellaan toimintasuunnitelmaa köyhyyden vähentämiseksi

Ministerit Hanna Sarkkinen ja Aki Lindén isännöivät keskustelua Suomen köyhyysohjelmasta.

Kuva: Leena Valkonen

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen ja perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin pyöreän pöydän keskustelussa 11.5.2022 pohdittiin, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta köyhyys ja syrjäytyminen vähenisivät tavoitteiden mukaisesti.

Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Näistä 100 000 henkilöstä kolmasosan tulisi olla lapsia. Tavoitteen lähtötasona toimii vuosi 2019, jolloin Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia oli Eurostatin tilastojen mukaan 838 000 henkilöä.

Suomen tavoite perustuu EU:n tavoitteeseen vähentää merkittävästi köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa. Suomen tavoitteena on kehittää hyvinvointia unionissa yleisesti ja pyrkiä elintasoerojen kaventumiseen köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähentämällä. Suomi katsoo, että tavoite köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien vähentämiseksi on tärkeää jatkoa aiemmalle Eurooppa 2020 -strategian tavoitteelle.

Osallisuuden tukeminen nousi esiin keskusteluissa

Nyt valmisteltavan toimintasuunnitelman osana kootaan olemassa olevia köyhyyteen liittyviä mittareita ja systematisoidaan niiden seurantaa. Toimintasuunnitelmaan kootaan köyhyyden vähentämiseksi jo toteutettuja ja suunniteltuja toimia sekä esitetään ehdotuksia tulevista toimista. Toimintasuunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä 2022.

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa toimivien palveluiden ja riittävän perusturvan merkityksestä köyhyyden vähentämisessä. Puheenvuoroissa nousi erityisesti esiin lapsiperheiden kokema köyhyys ja tarve tehokkaille toimenpiteille sen vähentämiseksi. Osallisuuden tukeminen nähtiin puheenvuoroissa yhtenä keskeisimmistä syrjäytymistä torjuvista tekijöistä.

Keskusteluun osallistui edustajia seuraavista organisaatioista: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Työttömien Keskusjärjestö ry, Moniheli ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Kuntoutussäätiö, Kirkkohallitus, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin.