Sydänsairauden kanssa ei tarvitse jäädä yksin – kursseilta tukea

Kuvat: Suomen Sydänliitto

Pirjo Suomalainen. Sydänliitto

Sydänsairauden ei tarvitse määrittää koko elämää. Nykyisten hoitomenetelmien avulla elämä jatkuu monin tavoin normaalina. Tietoa ja tukea on runsaasti tarjolla esimerkiksi Sydänliiton kursseilta. Parhaimmillaan osallistuminen on voimauttava kokemus.

Sairastuminen tulee usein yllättäen. Mielessä voi olla paljon vastauksia vailla olevia kysymyksiä, epävarmuutta tulevasta ja monenlaisia tunteita. Vaikka hoito on tehokasta, eivät sairauteen liittyvät huolet katoa kertoheitolla.

Tukea ja apua saa esimerkiksi KELAn kuntoutuskursseilta tai vertaistukihenkilöltä. Usein auttaa, kun kuulee mitä sairaus tarkoittaa käytännössä.

Sydänliiton alaiset Sydänpiirit ja valtakunnalliset yhdistykset järjestävät erilaisia kursseja. Niiltä saa tietoa, taitoa ja tukea arjen haasteisiin ja sairauden kanssa elämiseen. Ryhmämuotoisilla kursseilla pääsee tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja voi jakaa kokemuksia yhdessä tekemisen, keskustelun ja oppimisen kautta. Osalla kursseilla voidaan keskittyä liikkumiseen tai mielen hyvinvointiin liittyviin asioihin.

Kaikille kursseille voi hakeutua asuinpaikastaan riippumatta ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Kursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa, ilta- ja verkkokursseja. Sydänliiton kurssitoimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Sydänkursseja heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville – yhteistyötä Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa

Osa kursseista kohdennetaan taloudellisen perustein. Tämä tarkoittaa, että osallistujien valinnassa huomioidaan hakijan taloudellinen tilanne sydänsairauden lisäksi. Sydänliitto käyttää testamenttilahjoituksella saatuja varoja kurssien järjestämiseen. Lahjoittajan testamentissaan esittämä toive on tarjota tukea ja kuntoutusta heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville sydänsairautta sairastaville.

Alussa näitä kursseja on järjestetty Etelä-Suomessa, mutta jatkossa niitä tullaan järjestämään myös eri puolilla Suomea. Valtakunnallisesti toimiva Työttömien Keskusjärjestö ry ja sen Terveydeksi 2.0 -hanke on mukana yhteistyössä.

Keskusjärjestö on tiedottanut kursseista verkkosivuillaan ja muissa kanavissaan. Tietoa on välitetty jäsenyhdistykselle, jotka puolestaan ovat vieneet viestiä eteenpäin omalle jäsenistölleen kannustaen osallistumaan kursseille. Terveydeksi 2.0 -hankkeen työntekijät tarjoavat kurssilaisille palveluohjausta. Ensimmäiset kurssit järjestettiin syksyllä 2021.

– Kurssilla pääsimme nauttimaan luonnon kauniin ympäristön lisäksi yhdessä olosta samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssin lopullinen sisältö syntyi kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Näin jokainen saa juuri hänen tarvitsemaansa tietoa ja tukea. Suuren suosion saavutti kokkikouluosuus, jossa pääsimme kokeilemaan erilaisia ruoka-aineita ja valmistustapoja ammattikokin ohjauksessa.

Elämänkokemuksia vaihdettiin laavulla, nuotion ääressä ja rantasaunan lauteilla, kurssin ohjaaja Heli Vienonen summaa ensimmäisten kurssien kokemuksia.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat merkittävä sairausryhmä

Sydän- ja verisuonitaudit on merkittävä sairausryhmä Suomessa. Näistä sepelvaltimotauti on edelleen syöpäsairauksien ohella Suomen suurin kansansairaus.

Sydänsairaudet ovat usein pitkäaikaisia sairauksia, joiden ennusteeseen voi vaikuttaa lääkkeillä ja elintavoilla. Moni sairastunut tarvitsee pysyvän lääkehoidon. Keskeistä on lääkehoidon lisäksi liikkua säännöllisesti, syödä terveellisesti ja luopua tupakoinnista. Hyvinvointiin ja terveyteen voi vaikuttaa monella tavalla ilman syyllisyyttä.

Sydänsairauksien hoito

Sydänsairauksien hoito ja tutkimus ovat kehittyneet valtavasti viimeisten 30 vuoden aikana, varsinkin ateroskleroosin aiheuttamien tautien osalta. Tämä näkyy selvästi sepelvaltimotautikuolleisuudessa. Esimerkkinä työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus on pienentynyt 1970-luvun alusta lähes 80 %.

Vaikka sepelvaltimotautiin liittyvä sydäninfarktin hoito on erinomaista, sydäninfarktiin liittyvä kuolleisuus on edelleen suuri. Noin 10 % sydäninfarktin sairastaneissa saa uuden sydäntapahtuman. Tämä siitäkin huolimatta, että kaikilla on mahdollisuus saada varallisuudesta huolimatta hoitoa.

Sydänsairauden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä apua ja tukea on tarjolla. Elämä pysyy hyvänä, vaikka jotain muuttuukin. Tärkeää on kokemus siitä, että sydänsairaus ei määritä koko elämää.

Linkkejä:
Vertaistuki: sydan.fi/apua-ja-tukea/vertaistuki/?eventDates=&eventDistricts=&eventSpecies=&eventCities=&query=
Jos sairastut, älä jää yksin – Riston tarina: youtu.be/aB0lyoCZKoc
Sepelvaltimotauti: sydan.fi/fakta/sepelvaltimotauti/
Sydänliiton kurssi: sydan.fi/apua-ja-tukea/kuntoutus2/?eventDistricts=&eventDates=&eventSicknessGroup=&eventTargetGroup=&query=
Kuntoutuminen: sydan.fi/artikkeli/aikaa-pysahtymiselle-ja-yhdessaololle/
Vertaistuen video: www.youtube.com/watch?v=Z-DlTON8Yb4
Verenpaineen hoito (n. 1 tunti): www.youtube.com/watch?v=2ZJ2u41n5a8
Verenpaineen mittaus: youtu.be/rhuwtmmFzxA