työkyky

Profiilikuva Niina Takalosta

Työkanava tarjoaa osatyökykyisille väylän työelämään

Työkanavan tavoitteena on helpottaa vaikeimmin työllistyvien työnhakijoiden pääsyä osaamistaan vastaavaan työhön. Se tarjoaa yrityksille riskittömän tavan työllistää osatyökykyinen ihminen. Palveluesihenkilö Niina Takalo uskoo, että toiminta kasvaa ja laajenee lähivuosina. Niina Takalo on työskennellyt vuoden verran…


Timo Nerkko katselee merta.

”Suomessa alkoholinkäyttö on ikään kuin ihmisoikeus”

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n asiantuntija Timo Nerkko on tehnyt kymmenen vuoden ajan ehkäisevää päihdetyötä työpaikoilla. Hänen mukaansa alkoholin kuluttaminen nähdään usein ikään kuin se olisi jokaisen suomalaisen ihmisoikeus, johon muut eivät saa puuttua. Yhdeksän kymmenestä…


Työkykyohjelma: Mitä on tehty, mitä vielä tarvitaan?

Työkykyohjelma: Mitä on tehty, mitä vielä tarvitaan?

Tuija Oivo. Työmarkkinaneuvos, Työ- ja Elinkeinoministeriö ry. Edellisellä hallituskaudella on toimeenpantu Työkykyohjelma, jossa on etsitty ratkaisuja erityisesti työttömien osatyökykyisten työllistymisen ongelmiin. Ohjelman toteutuksesta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjelman toimenpiteet on…