Työministeri Timo Harakan tervehdys Työttömien Keskusjärjestön julkaisuun

Timo Harakka. Työministeri

Hallitusohjelman otsikko kertoo olennaisen: päämääränämme on osallistava ja osaava Suomi, jossa jokainen löytää paikkansa. Työttömille aiomme tarjota entistä kattavampaa tukea, kuntoutusta ja laadukkaita palveluita.  Epäoikeudenmukaiseksi koettu ja kohtuuttomia tilanteita aiheuttanut työttömyysturvan aktiivimalli puretaan ja tilalle kehitetään aidosti työttömiä tukevia palveluita. 

Hallitus on asettanut tavoitteekseen 75 prosentin työllisyysasteen. Tässä kokonaisuudessa järjestöillä on keskeinen rooli. Työttömien Keskusjärjestö tekee äärettömän tärkeää työtä. Toivotan teille voimia ja päättäväisyyttä jatkossakin – teitä tarvitaan.