Työtä, tukea ja yhteistoimintaa 30 vuotta

Kuva: Kristian Tervo

Anna-Kaisa Ikonen. Pormestari, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin tervehdyksen Työttömien Keskusjärjestön vuosijuhlassa 17.11.2021 esitti pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

30 vuotta sitten Työttömien yhdistystoiminta lähti liikkeelle täältä Tampereelta. Mikä olisikaan parempi paikka viettää järjestön 30-vuotisjulaa kuin Tampereen upea Torni-hotelli.

Työttömien Keskusjärjestö on toiminut jäsenistönsä tukena 30 vuoden ajan. Näiden vuosikymmenten ajan keskusjärjestö on kehittänyt jäsenyhdistystensä toimintaa monin tavoin. On järjestetty koulutuksia ja neuvontaa, tuettu viestinnässä ja edistetty työttömien asemaa monien eri hankkeiden avulla. Työryhmät, lainsäädäntötyö, päätöksenteko ja julkinen keskustelu, näissä kaikissa näkyy Työttömien Keskusjärjestön kädenjälki. Olette vaikuttava toimija niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Tampere haluaa olla ihmiskeskeinen mahdollisuuksien kaupunki, jossa tehdään yhdessä ja yhdenvertaisesti. Kaupungin tehtävä on tuoda ihmisiä yhteen ja tukea jokaisen kaupunkilaisen edellytyksiä toteuttaa itseään. Tässä tehtävässä emme kuitenkaan onnistu yksin, vaan tarvitsemme järjestöjen ja sidosryhmien tärkeää työtä.

Tekemisen kaupunki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina (15.11.) kaupungin uuden strategian nimeltään Tekemisen kaupunki. Uudessa strategiassamme on neljä peruskiveä: yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijyys. Haluan hieman tarkemmin avata teille kahta ensimmäistä, yhdenvertaiset yksilöt ja tekevät yhteisöt -kärkiä, sillä näen niissä paljon yhtäläisyyksiä teidän toimintanne kanssa.

Yhdenvertaiset yksilöt tarkoittaa, että Tampereella jokainen voi olla oma itsensä ja toteuttaa unelmiaan. Tulevaisuuden kaupunkia tehdään yhdessä, ja tekemisen voima syntyy meistä jokaisesta. Tampere on paras paikka kasvaa, ikääntyä, asua ja opiskella. Tehdä töitä, yrittää ja elää hyvää elämää – jokainen omalla tavallaan, mutta yhdessä osana Tamperetta.

Mitä sitten käytännössä teemme? Mahdollisuuksia unelmien toteuttamiseen lisäämme tukemalla työkykyä, työllisyyttä ja tarjoamalla mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Työelämän muutos on tulevaisuudessakin varmasti nopeaa, ja kaikilla on oltava mahdollisuus pysyä mukana.

Tekevät yhteisöt tarkoittaa, että me kaikki teemme parempaa huomista yhdessä. Tampere näyttää suuntaa tulevaisuuden yhteisöllisyyteen. Moninaiset yhteisömme ja yrityksemme ruokkivat hyvinvointia, luovuutta ja innovatiivisuutta.

Yhteisöllisyys ja merkityksellisyys ovat näkyviä arvoja myös Työttömien Keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa. Järjestötoiminta edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta mitä parhaimmalla tavalla. Jokaisella meistä on jotain arvokasta ja erityistä annettavaa maailmalle iästä, taustasta tai toimintakyvystä huolimatta.

Kiitos Työttömien Keskusjärjestölle ja jäsenistölle arvokkaasta työstänne ja kaikkea hyvää toiminnallenne jatkossakin.