Työttömien Keskusjärjestö – suora linkki työllisyystoimien vaikutuksiin

Kuva: Leena Valkonen

Irma Hirsjärvi. Puheenjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry. Kuva: Leena Valkonen

Työttömien Keskusjärjestön 80 jäsenyhdistystä ovat suora linkki kymmenien tuhansien työttömien arkeen ja kokemuksiin. Ne ovat sitä kautta myös ikkuna työllisyystoimien vaikutusten arviointiin reaaliajassa.

Työllistämisyhdistykset tekevät laaja-alaista yhteistyötä yritysten, kunnan, järjestöjen sekä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Nämä toteuttavat esimerkiksi kierrätystä säästäen kuntarahoja. Ne hoitavat jopa merkittävässä määrin viranomaisille kuuluvia neuvontatehtäviä, seuraavat työttömien terveydentilaa. Monet tarjoavat koko työllisyyspalveluiden kirjon kuntouttavasta työtoiminnasta aina yrityksiin sijoittuvan palkkatuen ja oppisopimuksen järjestelyihin saakka.

Näissä yhdistyksissä tehdään jatkuvasti pilotointia. Tampereen kaupungin maineikkaaksi nousseen työllistämishankkeen kansainvälisenäkin esimerkkinä ollut jyväskyläläinen Sirpakka-hanke. Sen pohjalta muotoiltaneen tuleva Jyväskylän ja sen lähikuntien työllisyyskokeilu. Sirpakka-hanke on vain yksi osa Jyvässeudun Työllistämisyhdistyksen monipuolista toimintaa.

Osa pienemmistä paikallisyhdistyksistä on niin ikään moninaisesti verkottuneita sosiaalisia kohtaamispaikkoja. Ne ovat kuntien tärkeitä tukiasemia pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyteen, ikääntyneisiin ja osatyökykyisiin liittyvissä toimissa. Kunnat yleensä tunnistavatkin niiden toiminnan merkityksen. Nämäkin yhdistykset toimivat usein kunnissa tukiverkostona. Yhdistykset auttavat niitäkin jotka eivät ole jäseniä, ja yhdistyksen puoleen on helpompi kääntyä, jos ei halua käyttää sosiaalitoimiston palveluita, tai tilapäisen neuvonnan ja tuen tarpeessa. Usein mukana on päihde-, mielenterveys- ja asunto-ongelmien ratkomista. Mikään yritysperiaatteella toimiva yksikkö ei voi tarjota vastaavaa palvelua.

Ei siis ihme, että useimmissa kunnissa työttömien yhdistys nähdään merkittävänä voimavarana, joka pitää yllä pienituloisimpien ihmisten haurasta tasapainoa jokapäiväisessä kamppailussa. Työttömien yhdistyksissä estetään monia sellaisia inhimillisiä katastrofeja, joiden korjaaminen ei ole mahdollista pelkän viranomaistoiminnan kautta. Siksi yhteisen kuntastrategian pohdinta niiden tukemiseksi olisi ehkä hyvinkin paikallaan nyt työllisyyden kuntakokeilujen kynnyksellä.