Työttömistä Vapaan työvoiman verkosto?

Luet juuri ensimmäistä Työttömien Keskusjärjestön verkkojulkaisua, jonka tavoitteena on koota ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja työttömyydestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä päättäjille ja eri alojen toimijoille.

Tässä numerossa äänessä ovat TEM:in, SOSTEn, EAPN-Finin ja Takuusäätiön asiantuntijat. Esittelemme myös kaksi meneillään olevaa, valtakunnallista Työttömien Keskusjärjestön hallinnoimaa kehittämishanketta: Terveydeksi- ja InPromptu-hankkeet. Lisäksi kerromme esimerkkejä työttömien yhdistysten toiminnasta eri puolilta maata.

Työttömät nähdään usein yhteiskunnan ongelmana, sen sijaan että heidät nähtäisiin työvoimareservinä. Se on valinta, jonka pohjana on pitkälti ihmiskäsitys. Työvoimareserviin kannattaa panostaa koulutuksella ja hyvinvoinnin ylläpitämisellä. 

Pitkäaikaistyöttömän kotouttaminen takaisin työelämään saattaa olla vaativaa, joten työkykynsä ja taitonsa ylläpitävä on myös yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija, joka jaksaa jakaa hyvinvointia myös ympärilleen. Työttömien yhdistykset ovat työkyvyn säilyttämisen ja työelämään palauttamisen erikoisasiantuntijoita. Siksikin monissa maissa on nähty palkkatuen käyttö työllisyyden edistäjänä järkevänä. 

Työvoimapoliittiset toimenpiteet määräytyvät poliittisten suuntausten mukaisesti. Nyt koulutusvastuuta on siirretty voimallisesti yrityksiin, jossa kykyä ja resursseja ammatilliseen koulutukseen ei yrittäjien itsensä mukaan kovinkaan ole. 

Työttömien yhdistykset ovat vapaan työvoiman verkosto, jonka toiminta tukee työelämästä poissaolleita takaisin työelämän osallisuuteen. Työttömien yhdistykset – siis vapaan työvoiman verkosto – ovat terveys- ja sosiaalialan yhdistyksiä, joissa kohtaavat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntouttamisen osaaminen sekä työttömän toimeentuloon ja hänen oikeuksiinsa liittyvän lainsäädännön hallinta.

Suurin osa työttömien yhdistysten toiminnasta tapahtuu omaehtoisen vapaaehtoistoiminnan kautta. Vapaaehtoiset työntekijät ovat itse halunneet lähteä tukemaan kanssakulkijoitaan. Se on monelle suora väylä yksityisille työmarkkinoille. 

Tätä osaamista me keräämme ja tarjoamme tiedoksi myös tämän julkaisun kautta.

Työttömien Keskusjärjestö ry

Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja (vas.)
Anne Tyni, varapuheenjohtaja