Vastoinkäymisiäkin varten voi harjoitella

Jyrki Rinta-Jouppi. Työ- ja koulutusvalmentaja, Mielenterveyden keskusliitto
Kuva: ready made

Suomessa työttömänä oleminen on erittäin stressaavaa. Useissa tutkimuksissa todetaan työttömyyden olevan haitallista terveydelle ja sairastuttavan. Asenteet ja kulttuuri syyllistävät helposti työttömiä. Mikä avuksi tilanteeseen?

Usein näkee kommentteja, kuten ”minäkin työllistyin, kyllä se on kaikille mahdollista, ottakaa vain itsenne niskasta kiinni” tai ”Ei työt Suomesta tekemällä lopu,” Työttömänä jää helposti huomioimatta, ei saa vastauksia hakemuksiinsa tai saa negatiivisia palautteita. ”Sinua ei valittu ….”. Tämän lisäksi on koko muun elämän haasteet: esimerkiksi talous, perhe, parisuhde ja vapaa-aika. Moni asia menee työttömänä uusiksi.

Näissä paineissa ajaudutaan helposti negatiiviseen kierteeseen. Itsetunto voi laskea samoin oman arvon tunne. Arjen pyörittäminenkin voi tuntua haastavammalta ja haastavammalta. Työn hakemiseen voi tulla katkoksia ja siihen voi olla yllättävän hankalaa palata. Haavoittuvassa asemassa on vaikeaa esiintyä itsevarmana ja energisenä. Tämä ristiriita vie paljon voimavaroja.

Onnistumisen kokemusten avulla eteenpäin

Työttömänä olisi tärkeä päästä positiiviseen kierteeseen onnistumisen kokemusten avulla. Kun arki sujuu, siellä on asioita, jotka tuovat voimavaroja. On hyvä päästä kiinni työllistymismahdollisuuksia parantaviin toimiin.

Näitä ovat muun muassa:

  1. oman osaamisen käyttäminen
  2. uuden osaamisen hankkiminen
  3. uusien suhteiden luominen potentiaalisiin työnantajiin ja heidän verkostoihinsa.

Nämä kaikki vaativat paljon voimavaroja ja pitkäjänteistä työskentelyä. Uudet taidot voisivat olla tässä hyödyllisiä.

Kolme taitoa, joilla ihmiset ovat pystyneet pitkäjänteisesti muuttamaan elämäänsä haluamaansa suuntaan ovat seuraavat:

  1. Tavoitteellisuuden taito: Osaat asettaa itsellesi tavoitteita ja jakaa ne voimavarojasi vastaaviksi askeliksi arkeesi ja tuottaa näin itsellesi onnistumisen kokemuksia.
  2. Merkityksellisyyden kokemisen taito: Koet arjen pienetkin teot merkityksellisinä.
  3. Motivoitumisen taito: Tunnistat asioita, jotka sinun elämässäsi herättävät toivoa ja tukevat motivaatiotasi

Miten itselleen voi tuottaa onnistumisen kokemuksia?

Ihminen voi oppia tuottamaan itselleen onnistumisen kokemuksia harjoittelemalla tavoitteiden asettamista arkeensa. Onnistumisten kokemusten ja pientenkin tekojen arvostamisen avulla itsetunto voi hyvin. Epäonnistumisen tapahtuessa ei tarvitse vetäytyä, vaan voi ottaa opikseen ja miettiä vaihtoehtoja esimerkiksi seuraavasti:

Voinko pilkkoa asian pienemmiksi askeliksi? Voinko kysyä joltakulta apua ja tukea? Voinko hyödyntää paremmin vahvuuksiani? Voinko lisätä voimavarojani ennen kuin palaan asiaan? Voinko palkita itseni ja lisätä motivaatiota? Olisiko joku toinen tavoite tällä hetkellä parempi?

Näiden avulla löytyy jatkoaskel ja prosessi jatkuu. Tämä on osoittautunut erittäin merkitykselliseksi työllistämisessä ja kuntoutumisessa. Todella vaikeistakin tilanteista on päästy eteenpäin ja esimerkiksi töihin. Onnistumisten taustalla on oppimisprosessiin pääseminen ja sen pitkäaikainen jatkaminen.

Harjoittelemalla edellä mainittuja kuutta kysymystä jo arjen pienten tavoitteiden kanssa, ne tulevat tutuksi ja niitä on helpompi käyttää isojen haasteidenkin kanssa. Eli jos olet asettanut tavoitteeksi 10 km juoksulenkin ja se ei toteudukaan voit miettiä pilkkomista viiteen kilometriin, juoksukaverin pyytämistä mukaan, musiikin ottamista lenkille, energiabiisin kuuntelua ennen lenkkiä jne.

Haasteita varten voi harjoitella

Valtiot harjoittelevat sotaa ja katastrofeja varten, miksi emme mekin harjoittelisi liian suuria haasteita varten. Harjoittelu ja uudet taidot lisäävät psyykkistä kapasiteettiämme. Taitojen avulla vastoinkäymiset jäävät pienimmiksi eivätkä kasaannu isoiksi vuoriksi, koska pystymme jo varhaisessa vaiheessa puuttumaan niihin.

Se, että meillä on suurimpienkin haasteiden kohdatessa useita erilaisia toimintatapoja asian edistämiseksi, tuo meille turvallisuuden tunnetta, tunnetta vallasta eli minä voin vaikuttaa elämääni ja itsevarmuutta. Olemme rohkeampia tarttumaan mahdollisuuksiin ja unelmiin.