Verkkopuntari: Kohti yhdenvertaisempaa terveyden edistämistä

Johanna Toivola. Fysioterapeutti YAMK, Satakunnan Sydänpiiri ry 

Johanna Toivola, fysioterapeutti, Satakunnan sydänpiiri

Johanna Toivola, fysioterapeutti, Satakunnan sydänpiiri

Terveyttä ja hyvinvointia edistetään enenevässä määrin digitaalisesti. Digitaalisuus voi helpottaa ja parantaa monen elämää, mutta toisaalta osa digipalveluista ei ole kaikkien saatavilla. Palveluista saatavat hyödyt voivat joskus olla vain rajatun joukon saatavilla. Tämä voi lisätä digisyrjäytymistä ja terveyserojen kasvua. 

Satakunnan Sydänpiiri on kehittänyt maksuttoman Verkkopuntari-ohjelman terveydenhuollon ammattilaisille painonhallinta- ja elintapaohjauksen tueksi. Pääteemat ovat ravitsemus, liikkuminen, voimavarat ja lepo. Ohjelma täydentää julkisen sektorin tehtävää tukea väestön terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla yksilö- ja ryhmäohjaukseen työkalun. Tarkoituksena on, että yhdenvertainen, sosioekonomisesti ja maantieteellisesti riippumaton elintapaohjaus olisi mahdollisimman monen saatavilla. 

Verkkopuntari on käytössä eri puolella Suomea ja sitä on useimmiten hyödynnetty terveyskeskuksissa työikäisten elintapa- ja painonhallintaohjauksessa. Verkkopuntaria voidaan hyödyntää eri sektoreilla ja soveltaa erilaisiin kohderyhmiin. Osallistumiseen tarvitaan ensin ohjaaja, joka käynnistää toiminnan. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on toteutettu alueellisia ryhmiä, johon on voinut osallistua mistä tahansa tulevan hyvinvointialueen kunnasta. 

Vuoden ohjelma jakautuu 12 viikkoa kestävään ohjattuun vaiheeseen ja sen jälkeen alkavaan ylläpito-vaiheeseen.

Vuoden ohjelma jakautuu 12 viikkoa kestävään ohjattuun vaiheeseen ja sen jälkeen alkavaan ylläpito-vaiheeseen.

Vuoden ohjelma sisältää 12 viikon ohjatun vaiheen, jonka jälkeen alkaa ylläpitovaihe. Toiminta painottuu verkkoon ja sisältää itsenäistä työskentelyä verkossa. Ylläpitovaiheessa osallistujat voivat edelleen hyödyntää verkkomateriaalia, omaseurantaa ja vertaistukea. Tapaamiset voidaan toteuttaa täysin etänä tai kasvokkain ja niiden määrä sekä ajankohdat ovat muunneltavissa ohjaajan ja ryhmän tarpeiden mukaan. 

Pysyvien muutosten tukemiseksi Verkkopuntari hyödyntää vaikuttavan elintapaohjauksen elementtejä. Ohjaaja käy osallistujien kanssa henkilökohtaista ohjauskeskustelua ja tukee osallistujaa löytämään arkeen sopivat ratkaisut. Pystyvyyden tunnetta lisätään kannustamalla, tuomalla näkyväksi pienet onnistumiset sekä tukemalla kohtuullisten tavoitteiden ja realistisen muutossuunnitelman asettamisessa. 

Etänä tapahtuvassa elintapaohjauksessa yhdistyy paitsi haaste sitoutua elintapamuutokseen myös verkko-osallistumiseen. Sitoutumisen kannalta riittävä elämäntilanteen vakaus ja voimavarat ovat eduksi. Toisaalta joskus pienikin muutos elintavoissa, esimerkiksi nukkumisessa, voi käynnistää positiivisen kierteen. 

Ohjaaja ei anna valmiita ratkaisuja vaan kulkee rinnalla ja auttaa valmennettavaa löytämään omasta elämästään olemassa olevan hyvän sekä rakentamaan tulevaa sen päälle. Jos ihmisellä on tunne, että hän pystyy ja kykenee toimimaan ja tekemään elintapamuutoksia, onnistumisen mahdollisuus lisääntyy.

Verkkopuntari sopii henkilöille, jotka kokevat tarvetta elintapamuutokselle ja ovat riittävän teknologiamyönteisiä. Lisäksi tarvitaan laite, kuten tietokone, tabletti tai älypuhelin sekä verkkoyhteys, jolla osallistua. Jos osallistujalta puuttuu digiosaamista, digilaite tai internetyhteys, tulisi digiosallisuutta tukea esimerkiksi maksuttomalla ja matalan kynnyksen ohjauksella, tarjoamalla tukea laitehankintaan sekä mahdollisuus langattomaan verkkoyhteyteen esimerkiksi erilaisissa kohtaamispaikoissa.

Satakunnan Sydänpiiri toimii Verkkopuntarin kansallisena hallinnoijana ja ylläpitäjänä, sekä tarjoaa tukea ohjelman käyttöön kansalaisille ja ohjaajille. Terveydenhuollon tai liikunta-alan ammattilaiset voivat ilmoittautua mukaan maksuttomiin ohjaajaperehdytyksiin  www.verkkopuntari.fi -sivulla.