Yhdistyksen ja omat digitaidot kuntoon

Leena Valkonen. Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

InPromptu-hanke

Digiosaaminen on keskeinen avain yhteiskunnalliselle osallistumiselle, työelämässä toimimiselle sekä koulutukselle ja oppimiselle. Kaikilla ei ole mahdollisuutta kehittää osaamistaan koulutusjärjestelmän piirissä eikä osallistua työnantajien tarjoamaan koulutukseen. InPromptu-hankkeessa tuetaan työttömiä ja työttömien yhdistyksiä digitaitojen kehittämisessä.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n yhteistyönä viime vuonna käynnistynyt hanke pyrkii kaventamaan digikuilua. Inpromptun puitteissa järjestetään valmennusta, neuvontaa ja työpajoissa tuotetaan materiaalia yhteiseen käyttöön. Hanke on valtakunnallinen ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Tasavertainen osallistuminen yhteiskuntaan edellyttää tietoteknisiä ja viestinnällisiä taitoja sekä taitojen päivittämistä. Haasteena on, että osaamisen digikuilu kasvaa.

– Suomessa on yli miljoona aikuista, jotka tarvitsevat opastusta ja oppia pärjätäkseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Palvelut, asiointi, ostaminen ja myyminen, jopa sosiaaliset kontaktit, yhä suurempi osa näistä hoituu netin kautta. Uhkakuvana on, että kansalaiset jakautuvat osaajiin ja ei-osaajiin digitaidoissa, painottaa projektipäällikkö Rauno Haapanen HeTy:stä.

– Meillä on suuri joukko ihmisiä, joiden digiosaamisen kehittämisestä ja sitä kautta digitaalistuvassa yhteiskunnassa mukana pysymisestä ei ole pystytty hyvin huolehtimaan. Lukuisat työttömät kuuluvat tähän joukkoon. Asiaa on paljon ja meille on haaste, mihin tulisi keskittyä, projektipäällikkö Hanna Vuohelainen TIEKE:stä kiteyttää digivalmennuksen tarpeen.

InPromptu-valmennuksen avulla ihmiset voivat parantaa digivalmiuksiaan ja yhdistykset saavat osaavia ohjaajia omiin projekteihinsa. Hankkeessa tavoitellaan myös yhteistä työttömien yhdistysten verkostoa digiasioiden ympärille. Yhdistysten digivalmiuksia pyritään kehittämään edelleen lisäämällä toimijoiden tieto- ja viestintäteknisiä sekä yhteisöllisen työskentelyn taitoja. Hankkeen aikana tuotettu materiaali on vapaasti yhdistysten käytössä.

Oppia toinen toisiltamme – materiaalia oppimisen tukesi

InPromptu-hankkeessa on tämän vuoden aikana järjestetty ja järjestetään edelleen parin päivän mittaisia koulutus- ja valmennustapaamisia. Tapaamisissa käydään läpi mm. mitä hyötyä digistä on omassa arjessa ja oman yhdistyksen toiminnassa. Osallistujat tutustutetaan henkilökohtaisen osaamiskirjan sekä yhdistyksen huoltokirjan käyttöön.

Hyväksi todettu tapa tehdä tuttavuutta digiasioihin on vertaisohjaus. Syksylle 2019 hanke on asettanut tavoitteen, että yhdistyksissä löytyisi innostusta ja osaamista aloittaa digitaitojen pajatoiminta, mikäli sellaista ei vielä ole käynnissä.

Koska monet yhdistystoimijat painiskelevat samojen asioiden parissa, on yhdistysten verkosto tässä hyvä apu. InPromptu-hankkeessa otetaan käyttöön yhteinen sähköinen alusta, jolla voidaan jakaa tietoa sekä kysyä ja löytää apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Kaikkiin kysymyksiin on tarjolla tukea ja aiheita käsitellään yhteisissä tapaamisissa. Tapaamiset voidaan toteuttaa myös nettikokouksina tai online chattina.

Verkostoa tuetaan ja kannustetaan luomaan yhteisiä toimintamalleja. Tavoitteena on, että tietoa ja kokemuksia jaetaan avoimesti ja luontevasti yhdistysten kesken. Läpinäkyvyys ja kokemusten jakaminen mahdollistavat resurssien paremman hyödyntämisen.

Paikallisia yhdistyksiä tuetaan niin, että ne pystyvät järjestämään ja tarjoamaan digitaitojen valmennusta matalan osallistumiskynnyksen malleilla. Yhdistyksissä toimintaa järjestetään työttömille, mutta ovet ovat avoimena asiakkaille ja yhteistyökumppaneille – tärkeintä on digitaitojen kohentaminen.

Kimmo Kröger

Olen saanut tietoa, taitoa ja rohkeutta

Yksi kevään valmennustilaisuuksista pidettiin Kouvolassa helmikuussa. Paikalla oli kymmenkunta työttömien yhdistyksissä toimivaa henkilöä. Tilaisuus pidettiin Kouvolan Seudun Työttömät ry:n tiloissa ja yhdistys huolehti myös tilaisuuden ruokahuollosta.

Kimmo Kröger Suonenjoen Tehdään Itse ry:stä oli yksi osallistujista. Hän kertoi olevansa tietotekniikassa itseoppinut. Kröger on työn puitteissa opiskellut aiemmin perustaidot mm. Office-ohjelmista. Oman koneen hankinnan jälkeen hän on pikkuhiljaa opiskellut lisää itsekseen omaan tahtiin Googlen avustuksella.

– Mahdollisuuksia on monia, mutta jos itsekseen opiskelee, siihen menee aikaa. Kiinnostuin InPromptusta, kun yhdistyksessä siitä puhuttiin ja tuli auttamisen halu. Olen tehnyt yhdistyksellemme mm. kotisivuja, Kimmo Kröger kertoo.

– Aika ei ole mennyt yhtään hukkaan, olen saanut valmennuksen kautta tietoa taitoa ja rohkeutta tekemiseeni. Tänä päivänä kaikki on verkossa, on monenlaisia palveluja mm. pilvipalvelut. Vaihtoehtoja esimerkiksi kokousten ja palaverien pitämiseen löytyy tietoteknisesti, fyysiset kokoukset ovat jäämässä pois. Näistä on hyvä tietää lisää, Kröger sanoo.

– Jos katsoo työttömien yhdistysten asiakaskuntaa, tuen tarve tietotekniikassa on vahvasti olemassa. Työttömille sanotaan, että katso netistä ja mene verkkoon. Kaikilla työttömillä ei suinkaan ole tietokoneita. Onneksi useissa yhdistyksissä tietokone on käytettävissä. Apua tarvitaan kuitenkin mm. Kelan, TE-toimiston yms. kanssa asiointiin. Vertaistuki on tärkeää, että autetaan koneen ja ohjelmien käytössä.

Krögerin mukaan monet innostuvat alun jälkeen tietotekniikasta ja yhdistyksen jäsenistä osa on hankkinut jopa oman älypuhelimen. Älypuhelimen kautta voi olla yhteyksissä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai käydä oman yhdistyksen verkkosivuilla. Jos välineitä tai osaamista ei ole, monet asiat jäävät tiedostamatta.

InPromptu-valmennus on Krögerin mielestä selkeää ja tarpeellista.

– Täällä puhutaan suomen kielellä selvästi erilaisista asioista. Ja jos ei ihan pysy mukana, voi ottaa askelia taaksepäin ja kysyä, jos on menty liian nopeasti. Materiaalit ovat hyvä apu, kun jatkaa omaa työtään kotiyhdistyksessä. Materiaalien avulla voi luoda omaan yhdistykseen esimerkiksi yhdistyksen huoltokirjan, joka sisältää tiedot yhdistyksen käytettössä olevista tekniikoista, ohjelmista ja palveluista.